Dobrý den, kolegyně a kolegové.
Chtěla bych vás požádat o zařazení nového bodu do programu s názvem Přehodnocení některých nově navržených opatření v zemědělství ze strany Evropské unie.

V době, kdy čelíme obrovskému nárůstu cen potravin a začíná i nedostatek některých druhů potravin, vidím jako důležité přehodnotit některá nová nařízení ze strany EU, která se bezprostředně dotýkají výnosů ze zemědělské činnosti a nákladovosti produkce zemědělství. Protože Eurostat a Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA nedávno zveřejnily podklady, kdy se zemědělství podílí na úniku skleníkových plynů do 5 %, prosím pěkně, z celosvětového úniku. Hlavní podíl na exhalátech těchto plynů tvoří průmysl Číny a Spojených států, které se ovšem ke snížení těchto plynů v žádném případě nezavazují. Takže všechno, co řešíme, abychom odstranili tuto hrozbu, v podstatě děláme zbytečně.

V kontextu tohoto zveřejnění se mi zdá, že řešit v tomto smyslu evropské zemědělství je nehorázností. A opět na základě odborně nepodloženého požadavku, který by de facto způsobil výrazné a fatální snížení výnosu citlivých plodin, rozhodují zástupci EU o nových nařízeních, které opět budou devastovat zemědělství v celé EU, ale ti, kteří to sem dovážejí, což jsou Spojené státy, těch se to týkat nebude.

Nepomohly ani připomínky ekologických zemědělců napříč celou Evropou, přestože přece bojujeme za ně, kdy upozorňovali, že nebudou moci zapravovat statková hnojiva orbou a že i orba potlačí (nesrozumitelné) kulturních plodin a plevelů mechanickou cestou, protože oni herbicidy vlastně nemohou používat, a zákaz zimní orby by jim přinesl mnohonásobně větší ekonomické ztráty rapidním snížením výnosů citlivých jarních plodin. Dále je zarážející, že se někteří výzkumní pracovníci propůjčili vlivem tlaku některých strojařů k jednostrannému prosazení zákazu zimní orby bez průkazných a seriózních pokusů, které se v České republice běžně dělají na konkrétní plodiny.

Domnívám se, že nyní, když jsme předsedající zemí Evropské unie, měli bychom být lídrem v revizi nových opatření. A vzhledem ke zveřejněným podkladům žádám o zařazení nového bodu k této problematice. Tento bod s názvem Přehodnocení některých nově navržených opatřeních v zemědělství ze strany EU žádám zařadit za nově předřazené body.

Děkuji za pozornost.

Categories: Nezařazené

X