V souvislosti s přípravou novely veterinárního zákona se rozběhla mediální kampaň, zaměřená na ovlivnění veřejného mínění s tím, že novela přinese zvýšení spotřeby antibiotik a dalších veterinárních přípravků. Jádrem novely je však úprava pravomocí a postavení veterinárních lékařů, kteří dnes mohou vykonávat svoji činnost jen jako OSVČ v rámci registrace v odborné komoře veterinární. Podle novely budou moci firmy přímo veterináře zaměstnávat jako své pracovníky a to se právě této komoře nelíbí. Proto se snaží zpochybnit novelu a navodit atmosféru obav, či strachu ze zneužívání. Přitom ve většině zemí na západ od Šumavy je systém, podobný novele, prakticky už léta využíván a spotřeba antibiotik tam neroste, spíše klesá. Tento záměr je blízký mému osobnímu programu a budu tedy návrh novely podporovat.

Blíže k tomu viz přiložený článek:Stanovisko Unie chovatelů001

X