Vláda předložila Poslanecké sněmovně k projednání novelu zákona 110/1997Sb. o potravinách. Poslední novelu, předloženou do Sněmovny jsem obhajovala a jako klubový zpravodaj jsem podpořila i tuto novelu. Co tato novela přináší? Uvedu jen několik nejvýznamnějších změn.

Pro spotřebitele je nejdůležitější informace, že novela vymezuje, kdy se smí potravina označit za českou a zakazuje výrobcům označovat potraviny logy, vlajkou nebo nápisem odkazujícím na Českou republiku, pokud nebude potraviny vyrobena v ČR a z českých surovin. Nápisy jako „Česká potravina“, „Vyrobeno v ČR“ apod. bude možno použít jen za splnění jasně daných podmínek. A to u jednosložkových potravin (např. mléko, maso, zelenina) to musí být ze 100%, u vícesložkových (např. salám) to musí být nejméně ze 75% surovin českého původu.

Novela přináší i sjednocení způsobu označování původu nebalených potravin (tam, kde je to povinné) a přenáší další část evropské legislativy do české.

Jídlo pro charitativní účely umožňuje novela dávat zdarma, ale musí se jednat o jídlo, které je stále bezpečné (např. jídlo s deformovaným obalem nebo nezkažené jídlo s prošlo dobou trvanlivosti) a charitativní organizace jsou povinny toto jídlo distribuovat potřebným rovněž zdarma.

Významnou část novely tvoří změny, dotýkající se tabákových výrobků – značení škodlivosti, varovné obrázky, varování před návykovostí a nepříznivými účinky a rozsah tohoto značení na krabičkách (minimálně 65% plochy obalu). Upravuje také agendu elektronických cigaret a maximální obsah nikotinu (22 miligramu na 1 mililitr tekutiny). Novela zakazuje také prodej tabákových výrobků s příchutí (kromě mentolu). Novela nabude účinnosti nejdříve 6 měsíců od schválení, aby výrobci byli schopni zajistit změny ve výrobě. Novela navazuje na předcházející úpravy, je v souladu s cílem, který patří k mému osobnímu programu a také by měla přispět k postupnému snižování počtu kuřáků. Přijetí novely a postoupení do 2. čtení jsem již podpořila a přestože lze očekávat i pozměňovací návrhy, budu novelu dále podporovat.

Pokud se týká značení potravin, ráda bych podpořila názor pana M. Koberny z Potravinářské komory, který upozornil (viz Zemědělec 3/2016) na problémy, které způsobuje složitá administrace žádostí a nevstřícný přístup Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Podle zástupů tohoto úřadu však evropská komise postupuje příliš přísně při posuzování předložených žádostí. Z dostupných informací je zřejmé, že „něco v tomto soukolí skřípe“, protože systém schvalování žádostí EU je více než nepružný a také není dopracován či realizován kontrolní mechanismus, který by například zabránil tomu, že například označení „Český mák“ nebude zneužíváno – což způsobilo českým pěstitelům nemalé problémy. I v této oblasti je tak hodně problémů k řešení.

Categories: Potraviny

X