V rámci novely zákona 110/1997 Sb. ve znění následujících předpisů,
předložila paní poslankyně Margit Balaštíková pozměňovací návrh, který
navrhoval řešení dlouhodobých problémů v oblasti kompetencí a gescí,
rozdělených mezi Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství. Je
třeba uvést, že rozhodující většinu kontrol provádějí dozorové orgány,
řízené Ministerstvem zemědělství, ale tomuto stavu neodpovídal legislativní
rámec a pravomoci jmenovaných subjektů.
Cílem návrhu bylo zabezpečit řádnou kontrolu potravin a to i v zařízeních
veřejného stravování (uzavřeného i otevřeného typu) tak, aby každý občan si
byl jist tím, že „ví co jí“. Nad rámec běžně prováděného hygienického dozoru
při výrobě pokrmů budou předmětem kontrol také vlatní potraviny, ze kterých
je pokrm připravován, což napravuje současný stav. Pozměňovací návrh byl ve
svém výsledku koncipován tak, že v žádném ohledu nedošlo k omezení práv a
povinností orgány hygienické služby. Hlavní důraz kontrol dozorových orgánů
je směřován na původ, kvalitu, falšování, klamání spotřebitele, apod.
Dalším významným cílem novely bylo rozšíření pravomocí Státní zemědělské
potravinářské inspekce a Státní veterinární správy ke kontrolám potravin
tak, aby s narůstajícím objemem dovážených potravin byla zabezpečena také
jejich odborná potravinářská kontrola v rozsahu, který je věnován výrobě a
prodeji potravin domácích. Novela zákona přinese také rozšíření povinností
prodejců potravin vůči zákazníkům-spotřebitelům v oblasti značení,
informování zákazníků o původu zboží ze zemí EU (světa) a větší důraz při
vymáhání a dodržování zákona významným navýšením finančních postihů
prodejců. Dotýká se také postavení řetězců, tedy „významné tržní síly“ a
zjednodušuje postup dozorových orgánů.

Categories: Ze sněmovny

X