7.9.2018

ZLÍNSKÝ KRAJ – Známe obce a města Zlínského kraje, která vyprodukují nejméně směsného komunálního odpadu na obyvatele a rok. Největšími mistry ve svých kategoriích jsou obce Brusné s 60,3 kg odpadu na jednoho občana a rok, Štítná nad Vláří – Popov s 36 kg a Vsetín, kde každý obyvatel ročně průměrně vyhodí zhruba 139 kilogramů směsného odpadu. Představitelé nejúspěšnějších obcí a měst tak v pátek 7. září v sídle Zlínského kraje převzali Odpadového Oskara, a to za přítomnosti organizátora soutěže Milana Havla z Arniky a radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margity Balaštíkové.

„Zlínský kraj považuje předcházení vzniku odpadů a správné nakládání s nimi za jednu ze svých priorit v oblasti životního prostředí a dlouhodobě podporuje snahu obcí o zlepšení nakládání s odpady a snižování produkce směsného komunálního odpadu. Jsme rádi, že se nám to daří. Zlínský kraj se v uplynulém období stal krajem s druhou nejnižší produkcí komunálních odpadů na občana a rok,“ říká radní Margita Balaštíková.

Umístění obcí ve Zlínském kraji

obce do 1 000 obyvatel

  1. Brusné – 367 obyvatel – 60,3 kg/ob/rok (úroveň recyklace asi 70 %)
  2. Lhota u Vsetína – 775 obyvatel – 77,4 kg/ob/rok (úroveň recyklace jen kolem 4 %)
  3. Staré Hutě – 133 obyvatel – 88,2 kg/ob/rok  (úroveň recyklace asi 14 %)

obce od 1 001 do 5 000 obyvatel

  1. Štítná nad Vláří – Popov – 2 188 obyvatel – 36 kg/ob/rok
  2. Pozlovice – 1 232 obyvatel – 110,7 kg/ob/rok
  3. Zdounky – 2 091 obyvatel – 116,8 kg/ob/rok

obce nad 5 000 obyvatel

  1. Vsetín – 26 394 obyvatel – 139 kg/ob/rok
  2. Chropyně – 5 009 obyvatel – 142,5 kg/ob/rok
  3. Otrokovice – 18 157 obyvatel – 147,7 kg/ob/rok

„Česká republika má ve snižování objemu směsného odpadu stále rezervy. Úspěchy ve Zlínském kraji nám dokazují, že to možné je. Velmi však záleží, jak jednotlivé radnice obyvatele motivují, aby co nejlépe třídili a směsného odpadu vyhazovali co nejméně,“ říká Milan Havel, odborník na systémy odpadového hospodářství z Arniky.

Největším problémem v oblasti nakládání s odpady v České republice je vysoká produkce směsného odpadu. Protože velké množství směsného odpadu končí v popelnicích, neplníme požadavky evropské legislativy. Odpadový Oskar ukazuje starostům a veřejnosti, že dosáhnout cílů oběhového hospodářství je možné, a co všechno je možné pro to udělat.

Organizátoři pro kvalifikaci do soutěže zvolili limit ve výši 150 kg vyhozeného směsného odpadu na osobu a rok. Jedná se o hodnotu, které se daří dosahovat v sousedních státech (Německo, Rakousko).

Více o letošním ročníku soutěže Odpadový Oskar najdete na www.arnika.org/odpadovy-oskar-2018.

S využitím tiskové zprávy spolku Arnika

  1. 9. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

X