ZLÍNSKÝ KRAJ – Celkovou částkou 2 miliony korun podpoří letos Zlínský kraj začínající i stávající včelaře, a to tak, že jim přispěje na pořízení základního i doporučeného vybavení. Oproti loňskému roku tak kraj finanční podporu včelařům pro letošní rok zdvojnásobil.

Příjem a registrace žádostí o podporu bude probíhat od 22. ledna do 16. února 2018, 12:00 hod. O poskytnutí či neposkytnutí dotace bude Rada Zlínského kraje rozhodovat v březnu 2018.

„Podpora, kterou kraj včelařům poskytuje již několik let, pomáhá nejen k růstu počtu začínajících včelařů a navýšení množství úlů a včelstev u stávajících včelařů, ale pozitivní dopad má také na celkovou úroveň kvality včelstev v kraji a zároveň na snížení výskytu moru včelího plodu,“ uvedla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro zemědělství a životní prostředí.

O dotaci budou moci zažádat zájmoví včelaři ve věku minimálně 18 let, kteří mají trvalé bydliště na území Zlínského kraje. Přidělenou podporu ve výši 5 tisíc až 10 tisíc korun budou moci použít jak na nákup základního vybavení (tedy 3 až 6 nástavkových úlů s varroa dnem a 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků), tak na pořízení doporučeného vybavení – například včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku, forem na sbíjení rámků, krmítek, mateří mřížky nebo ochranných pomůcek.

Více informací o vyhlášeném programu Podpora včelařství ve Zlínském kraji je možno najít na webových stránkách Zlínského kraje, odkaz: http://www.kr-zlinsky.cz/rp08-18-podpora-vcelarstvi-ve-zlinskem-kraji-aktuality-14507.html

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 1. 2018
X