Snížíme-li odvodňování půdy, dosáhneme snížení prohřívání půdy sluncem, zmírníme globální oteplování, zpomalíme tání ledovců a stoupání hladin oceánů, omezíme počet a sílu povodní, předejdeme obdobím sucha, zastavíme pokles hladiny spodních vod v přírodě, předejdeme vysychání řek a potoků a zabráníme sesuvům půdy. Všechno záleží jen na nás. Co bychom měli udělat a jak, o tom všem se dozvíte, když si otevřete níže připojený odkaz, ve kterém autor Štefan Vaĺo shrnul své životní zkušenosti a poznatky.

 

viz: https://youtu.be/GTyJHt8H3Ag

X