ZLÍNSKÝ KRAJ – Mezi dvanácti finalisty ankety Strom roku 2017 je také ořešák z Kvasic, rostoucí v místním parku již téměř 230 let. Podpořit co nejvyšší umístění ořešáku v anketě může až do poloviny září široká veřejnost, a to svým hlasováním prostřednictvím tzv. DMS zprávy nebo podpisem do hlasovacího archu.

Hlasovat pro kvasický ořešák je možno zasláním zprávy ve tvaru DMS STROM7 60 na číslo 87777. Cena DMS je 60 Kč, z čehož 59 Kč získá přímo ořešák a tyto peníze budou použity na péči o něj. Dále jsou k dispozici podpisové archy, na které lze hlasovat prostřednictvím svého podpisu (bezplatně), ale pouze jednou. Podepsat se do hlasovacího archu je možno jednak na recepci Krajského úřadu Zlínského kraje (ve 2. etáži), a také hned na několika místech přímo v Kvasicích (na obecním úřadě, v obecní knihovně, v trafice u Martiny Klapilové v Horní ulici, v květinářství u Šárky Prchalové na náměstí A. Dohnala, nebo v zahradnictví Kohout). Hlasování o Strom roku bude probíhat až do 15. září 2017, slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 5. října 2017.

„Ořešák z Kvasic je jediným zástupcem Zlínského kraje v letošním ročníku ankety. Jedná se o nádherný, působivý strom. Proto bych chtěla poprosit občany našeho kraje, aby ho svým hlasem v anketě podpořili, čímž také zároveň přispějí na jeho péči a obnovu,“ řekla radní Zlínského kraje pro zemědělství a životní prostředí Margita Balaštíková.

Ořešák je součástí krajinářského parku, který v Kvasicích v roce 1790 založil hrabě J. N. Lamberg a vysadil zde i právě tento strom. Po zpřístupnění parku veřejnosti se místo stalo cílem častých duchovních návštěv lidí z okolí. Stromu hrozila zkáza, a to i v důsledku povodně v roce 1997, kdy se park ocitl metr pod vodní hladinou. Díky odbornému zásahu se však ořešák znovu vzkřísil a je nadále ozdobou parku.

Více o anketě na www.stromroku.cz.

Zpracoval: Jan Vandík

X