ZLÍNSKÝ KRAJ – Osobností roku 2016 Zlínského kraje je lékař František Zábranský, vynikající operatér a školitel mladých lékařů v Krajské nemocnici Tomáše bati ve Zlíně. Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku ankety Osobnost roku 2016 proběhlo v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně.

„Nominovaní, kteří se umístili v první desítce, jsou lidé, kteří by mohli bojovat o první příčku, a já jsem velmi rád, že tak významné osobnosti kraj má. První a druhé místo obsadili pochopitelné lékaři, ale navíc lékaři, kteří už za sebou mají velmi dlouhou kariéru. Oba dva ještě pracují. Blahopřeji výherci, bývalému primáři Zábranskému a na druhém místě docentu Kuběnovi, který dodnes pracuje a to i přesto, že mu bude letos devadesát let. Jsou to lidé, kteří celý život více dávali, než dostávali,“ řekl při slavnostním předávání hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Porota letos vybírala z 29 osobností, které nominovali zastupitelé Zlínského kraje, poslanci, senátoři a europoslanci, starostové obcí s rozšířenou působností, zástupci médií a vítězové ankety předchozích ročníků.

ZÁBRANSKÝ František, MUDr. CSc. – Byl nominován již podruhé. V letech 1989 – 2007 primář gynekologicko-porodnického oddělení v KNTB ve Zlíně, za jeho vedení byla postavena nová porodnice s přístavbou operačních sálů a porodního sálu. Byl předsedou endoskopické sekce ČGPS v ČR. Je vynikající operatér a zavedl ve Zlíně moderní operační metody. Má zkušenosti ze zahraničí jak vědecké, tak klinické. Publikuje a přednáší.  Nyní stále pracuje v KNTB, je vynikající operatér a školitel mladých lékařů. Je to profesionál s lidským přístupem.

Slavnostním večerem provázel moderátor Ondřej Carda a účinkující dechové trio Ligneus, Jazzbook Dixiland Band Zlín a šansoniérka Helena Čermáková s klavírním doprovodem Josefa Ručky.

Další oceněné Osobnosti Zlínského kraje 2016:

BARTOŠÍKOVÁ Alena Spisovatelka, která propaguje náš region ve sbírkách pověstí a zvyků. Zásluha o uchování tradic a folklóru. Vydala 14 knížek. Od roku 2011 čestnou občankou města Veselí nad Moravou.

ČERVENKA Zdeněk, Ing. Majitel Lukrom, s. r. o. a FC Fastav Zlín, př. představenstva, úspěšný podnikatel.  Finančně podporuje sport ve ZK., vede mládež ke sportu.

HYÁNEK Josef, prof. MUDr.  Dr.Sc. Rodák z Velikové u Zlína, nar. 1933, zakladatel prvního republikového Centra dědičných metabolických poruch.

CHMELA Petr Jednatel TESCOMA s. r. o., mpř. představenstva Tescoma Invest, a. s. Získal titul EY Podnikatel roku 2016 ČR a ve ZK.  Uznávaný hudebník a skladatel, hraje na bicí ve skupině Rumpál.

KUBĚNA Karel, doc. MUDr. CSc. Od roku 1969 primář na očním oddělení ve Zlíně. V roce 1985 dokázal prosadit stavbu očního oddělení v KNTB. Celoživotní obětavá práce, získal titul Čestný občan města Zlína 2007.

LÁZNIČKA Libor, Ing. Ph. D. Prezident Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje, jednatel Continental Barum s. r. o. v Otrokovicích. Firma je jedním z největších zaměstnavatelů ve ZK a podporovatelem sportu, kultury aj.

MISTRÍK Jerguš, MUDr. Kardiolog v KNTB a. s. Aktivně se podílel na rozvoji kardiologie a intenzivní medicíny ve ZK. Byl u základů rychlé zdravotnické pomoci.

MITRENGA Josef, Ing. Bývalý ředitel Průmyslových staveb Zlín, spolumajitel MSI s. r. o. a PROJEKTinvest s. r. o. Stál u zrodu CKAIT. Nyní stále v představenstvu a předseda komise MaSP.

VAŠEK Vladimír, prof. Ing. CSc. Ředitel Regionálního výzkumného centra CEBIA – tech, vysokoškolský pedagog, zasloužil se o založení Fakulty aplikované informatiky UTB Zlín.

  1. 5. 2017
Categories: Nezařazené

X