jak je to s kauzou Diag Human. Kdo to všechno zavinil, kdo bude potrestán a kdo to zaplatí? Řeknete nám pravdu, ano?

Odvracíte snad vládní krizí pozornost od problému, za který zodpovídají politici ČSSD a ODS? Mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec potvrdil, že je vydán pravomocný rozsudek  lucemburského soudu o tom, že nález z 13. srpna 2008, podle něhož ČR prohrála arbitráž s Diag Human. Jak uvádí E15.cz, rozhodnutí lucemburského soudu bylo dne 27. 4. 2017 vyneseno v neprospěch České republiky a Diag Human může v Lucembursku – na nejvýznamnějším finančním trhu v Evropě – zabavit finanční prostředky České republiky až do výše dlužné částky, což je aktuálně více než 13 mld. Kč. Na příkaz lucemburského vrchního exekutorského úřadu byly obsazeny ve dvaceti čtyřech lucemburských, švýcarských, amerických, francouzských a čínských bankách všechny účty, které Česká republika používá. Informace o pohledávce bezesporu rychle zaregistrují ratingové agentury. Jejich reakce ovlivní trh s českými dluhopisy a zvýší náklady na obsluhu státního dluhu a významně poškodí dobré jméno naší republiky. Můžete vysvětlit proč premiér, který tak důsledně dbá, aby žádný člen vlády nepoškozoval dobré jméno republiky, tento miliardový problém neřeší? Bylo by třeba, abyste také zveřejnil, kolik činí původní dluh, kolik činí úroky, soudní poplatky a náklady na právní zastoupení (a kdo stát právně zastupoval) i kolik stály všechny expertní posudky a také kdo nese zodpovědnost – tedy kdo nejednal jako řádný hospodář! Již jako ministr financí v r. 2004 jste velmi dobře věděl, že tento spor právní zástupce státu nevyhraje. A co jste udělal? Vyčlenil rizikovou rezervu 10,5 mld. Kč. Lhali jste občanům! Lži, podvody, nekonání, zanedbání všech, kteří měli hájit zájem státu jsou zřejmě i za hranicí trestní zodpovědnosti.

Ale tím ještě spor s Diag Human nekončí. Před pár týdny společnost podala podle švýcarsko-české úmluvy na ochranu investic arbitrážní žalobu. Předložení sporu skutečně nezávislému mezinárodnímu rozhodčímu tribunálu může předejít jen vzájemná dohoda. A pokud k ní nedojde, náhrada škody bude možná i podstatně větší než dosavadní spor.

ČSSD a ODS nechtějí ztratit kontrolu nad tímto citlivým sporem, protože právě před volbami jim z něj hrozí nejvyšší politické riziko. Proto o celé kauze vláda mlčí. Je s podivem, jak rychle se u nás zapomíná na některé kauzy a jak rádi o nich někteří politici a média mlčí!!

Je možné, že zase uslyšíme, že řízení před lucemburskými soudy nekončí a že se ČR určitě obrátí s opravným prostředkem na lucemburský Nejvyšší soud.  Ale to bude jen další mlha, další navyšování dluhu a znevěrohodňování naší republiky.

Bude zajímavé sledovat další vývoj, protože postupně totiž vyjde najevo, kdo všechno vlastně „kamarádil“ s panem Šťávou (Diag Human).

Margit Balaštíková

Categories: Nezařazené

X