Ráda jsem přijala pozvání od hejtmana Zlínského kraje k účasti při udělování ocenění „Perla Zlínska“, které se uskutečnilo v rámci Dne Zlínského kraje 4.10.2014 v prostoru mezi 14.a 15.budovou areálu bývalých baťových závodů ve Zlíně. Ocenění obdrželo 20 výrobců potravin. Akci organizuje každý rok (tentokrát to bylo po deváté), agrární komora společně s hejtmanstvím. Akci pokládám za velmi vhodnou podporu rozvoje regionálních výrobců a jejich uplatnění na trhu s potravinami a jak bylo patrno z účasti hostů, i řada dalších významných hostů tuto akci podporuje. Dále viz:

http://zemedelec.cz/oceneni-perla-zlinska-dnes-prevzalo-20-regionalnich-vyrobcu/

Den Zlínského kraje opět přilákal tisíce návštěvníků | Zlínský kraj

 

Categories: Potraviny

X