ZLÍN – Rada Zlínského kraje doporučuje zastupitelstvu, aby na svém příštím zasedání schválilo změnu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje, a to v části týkající se odkanalizování obce Podolí v okrese Vsetín.

„Situace s vypouštěním odpadních vod v Podolí je nevyhovující a je nutné ji řešit. Původně bylo počítáno s tím, že Podolí bude mít čistírnu odpadních vod společnou s obcí Loučka. Na konci minulého roku požádala obec Podolí kraj o změnu, protože chce vybudovat vlastní čistírnu.  Obec svůj návrh odůvodňuje levnějším řešením s úsporou asi 1,52 milionů korun a celkovou ekonomickou výhodností vlastního provozování systému,“ sdělila Margit Balaštíková, radní Zlínského kraje zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.

Protože Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje je koncepční dokument schvalovaný nejvyšším orgánem kraje, je nutné, aby i případné změny Zastupitelstvo schválilo.

Ve Zlínském kraji, který čítá 307 obcí (včetně měst), má centrální čištění odpadních vod vyřešeno 134 obcí, 167 obcí má kanalizaci řešenu částečně a 6 obcí je stále zcela bez kanalizace.

 

Zpracovala: Helena Mráčková

 

  1. 1. 2018
X