Záměr, se kterým souhlasím. Jak však probíhá realizace? Ale co vlastně je česká potravina? Obchodníci odpovídají, že žádná definice neexistuje. Ministr zemědělství M.Jurečka deklaruje svoji podporu místním potravinám, připravil definici české potraviny (viz odkaz) a má plány na zpřehlednění a sjednocení značek kvality. Českou potravinou by měl být označen pouze výrobek, při jehož výrobě bylo použito alespoň 75% domácí suroviny. Návrh po mezirezortním připomínkovém řízení bude muset projít ještě schválením v Bruselu. Současný návrh se však nelíbí potravinářské komoře. Podle zveřejněných zpráv by podíly hlavní suroviny měly být diferencovány v souladu s pravidly komorou spravované značky „Český výrobek-garantováno Potravinářskou komorou“. Víme, že ministr k této problematice hledá podporu i u Asociace českého tradičního obchodu, jejíž předseda Z Juračka je nakloněn spolupracovat na přípravě legislativy, která by regulovala maloobchodní prodej a při podpoře lepšího tržního postavení českých kvalitních potravin v rámci tradičních českých obchodů. Všimla jsem si, že Družstvo ESO Market nabízí většinu (odhadem 70-80%) českých regionálních výrobků a zbytek jsou potraviny z dovozu. To je podle mého názoru poměr, který bychom měli docílit ve všech nebo alespoň v 80-90% obchodů v naší zemi. Pokládám za potřebné, abychom si nejprve udělali pořádek ve svých (českých) obchodních značkách. Dochází k určitému zneužívání českých značek (zásluhou našich českých „snaživců“) a k obtížné orientaci zákazníka poznat co je vlastně český produkt. Pod značkou „Klasa“ se symbolem ČR jsou u nás prodávány např. i některé potraviny, vyrobené v Polsku. Chci věřit, že v sobě najdeme více národní hrdosti, poctivosti, odpovědnosti a důvěry, že čeští výrobci jsou schopni nabídnout vysokou kvalitu a současně i věřit, že Češi nebudou své spoluobčany podvádět. Podíváte-li se do obchodní sítě v sousedním Německu, uvidíte, že to je možné. Zkrátka, je to jen v nás, v lidech.

http://zemedelec.cz/definice-ceske-potraviny/

Categories: Potraviny

X