ZLÍNSKÝ KRAJ – V roce 2016 bylo z rozpočtu Zlínského kraje uvolněno 15 milionů korun na hospodaření v lesích, finanční prostředky byly rozděleny 310 žadatelům. Vyplývá to z vyhodnocení dotačního programu, která projednala Rada Zlínského kraje.

„Dotace, které jsme vloni vyplatili, byly zaměřeny na podporu obnovy, zajištění a výchovy lesních porostů a na ekologické a k přírodě šetrné technologie. Také v letošním roce je pro vlastníky lesů připravena finanční pomoc: Zlínský kraj uvolní 10 milionů na zmírnění následků sucha, kde se počítá s dotacemi na snížení škodlivého působení kůrovců, dále na podporu usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest, vnášení stanovištně vhodných dřevin nebo zřizování oplocenek a oplůtků,“ sdělila radní Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.

Kromě těchto deseti milionů, které kraj nově vyčlenil na zmírnění následků sucha, však vlastníci lesů nepřijdou ani o „klasické“ dotace na hospodaření v lesích, jak byli dosud zvyklí. Od poloviny loňského roku jsou však vypláceny ze státního rozpočtu a v letošním roce bude stát v dotování vybraných činností lesnického hospodaření pokračovat, a to prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje, který bude nadále přijímat a vyhodnocovat žádosti.

Zpracovala: Helena Mráčková

https://www.kr-zlinsky.cz/podpora-na-hospodareni-v-lesich-bude-pokracovat-i-letos-navic-bude-posilena-aktuality-13742.html

X