Tak jsme opět viděli osvědčenou řadu televizních pohádek, více či méně zdařilých, ale s jednou úžasnou novinkou: v pohádkách se dětem promítal letos titulek upozorňující, že bez našich televizních poplatků by pohádka nevznikla. To je opravdu strhující nápad! Nejspíš se tímto způsobem snaží Česká televize propagovat zvýšení televizních poplatků, ale to je dost falešné. Chce nám tím naše veřejnoprávní médium sdělit, že všechny ostatní pořady by bez poplatků vznikly? U některých tomu ráda věřím. Z poslední doby třeba galavečer českého tenisu pod názvem Zlatý kanár. Toto hemžení bafuňářů a sponzorů, nekonečné projevy plné chvalozpěvů, mezi kterými se dostalo i na pár špičkových hráčů, to byl opravdu veřejnoprávní pořad, jak se patří. Úžasná dramaturgie a scénáristická kreativita, omlácená navlas stejnými pořady o dalších populárních sportech. Takový chvalozpěv si lze v České televizi jednoduše koupit, poplatky skutečně nepotřebuje.
Připomeňme si, že si Česká televize nechá od nás ročně zaplatit přes 7 miliard korun, na výrobu pořadů z toho dá zhruba 1,5 miliardy, a to se od roku 2008 moc nezměnilo. Teď chce přidat – a jenom na pohádky? Ostatní pořady vzniknou i bez nich? Já bych přidala: na kvalitní dramaturgii, na nové pořady nahrazující ty, na které se už nikdo nedívá a na podporu nových tvůrců, kterým jsou dveře na Kavčích horách stále zavřené. Na nové pojetí televizní veřejné služby v 21. století. Pohádky o chudé České televizi se nám vyprávějí už dobrých deset let, na ty není potřeba připlácet. Jsou věčné.

Categories: Nezařazené

X