Zpráva, která se opakuje, mnozí si na ni zvykli, ale bezpochyby vždy znepokojí většinu obyvatel s nízkým a středním příjmem, protože růst mezd podle zákonitostí tržního hospodářství tradičně zaostává za růstem cen. Proč je tomu tak? Jak je to jinde v Evropě? Co s tím můžeme dělat? Proč si potraviny nevyrábíme sami? Řada otázek, na které není dnes jednoduchá odpověď. Jistý, nepochybně negativní vliv na útlum naší vlastní výroby potravin mělo otevření našeho trhu zahraničním subjektům, doprovázené vnitřní vlastnickou reformou, spojenou s organizační restrukturalizací. Trh potravin jsme tak otevřeli více nežli bychom si dnes přáli. Dnes hledáme cesty jak situaci napravit. Ale vraťme se k příčinám růstu cen. V přiloženém článku „V Česku opět zdražují potraviny“ Jiří Vavroň uvádí, že: „ceny samotných potravin v meziročním srovnání vzrostly v září o 2,2%“. To ovlivnily zejména ceny ovoce, mléka, sýrů, vajec, čokolády a kakaa. Dále uvádí: „inflace je tažena vzhůru pouze slabou korunou, poptávkové tlaky nejsou patrné a ani nebudou, dokud se nezrychlí růst mezd“. Současně uvádí, že růst cen zaznamenaly také sortimenty oděvů a obuvi. Uvědomíme-li si, že oslabený kurz koruny ovlivnil růst cen v době, kdy poptávka neroste, dojdeme k logickému závěru, že naše ceny ovlivňuje především zboží z dovozu. Je namístě úvaha, zda právě teď nenastala vhodná chvíle, abychom více podporovali domácí prvovýrobce a výrobce potravin tak, aby se ve stále větší míře právě zboží z domácích produktů dostávalo i na domácí trh.

Novela zákona o potravinách, na jehož projednávání v Poslanecké sněmovně v letošním roce jsem také participovala, nastavila některá nová pravidla, která by měla umožnit širší uplatnění právě domácích výrobců a prvovýrobců na trhu a současně zvýraznila úlohu SZPI při kontrole potravin dovážených. Našim cílem je, aby na českém trhu dominovaly potraviny českého původu, aby se rozvinula zaměstnanost a prosperita našeho zemědělství a potravinářství. Doporučuji číst odkazy:

V Česku potraviny opět zdražují

http://www.novinky.cz/ekonomika/349980-potraviny-v-cesku-zdrazuji-inflace-se-zrychlila.html

http://life.ihned.cz/c1-52304310-drahe-potraviny-v-cesku-jsou-mene-kvalitni-nez-nemecke-mame-pro-vas-dalsi-detaily

http://finexpert.e15.cz/jak-se-lisi-ceny-potravin-v-zemich-eu

Categories: Potraviny

X