VELEHRAD – Jednání představitelů Zlínského kraje se zástupci obcí Mikroregionu Buchlov se v pondělí 20. března uskutečnilo v prostorách Turistického centra na Velehradě. Na programu byla zejména témata týkající se dotačních programů, cestovního ruchu, dopravy, životního prostředí, zemědělství a územního plánování. Za Zlínský kraj se akce zúčastnili náměstek hejtmana Pavel Botek, radní Margita Balaštíková a Jan Pijáček a také vedoucí pracovníci příslušných odborů krajského úřadu.

„Toto pracovní setkání hodnotím velmi pozitivně, protože jsme mluvili o konkrétních potřebách obcí. Vysvětlovali jsme si úlohu státu a kraje včetně společné cesty k vyřešení problémů,“ uvedla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

V oblasti dopravy se hovořilo o stavu komunikací II. a III. třídy, o penězích určených na jejich opravu či o výsadbě zeleně kolem silnic. Co se týče cestovního ruchu, řeč byla o jeho podpoře ze strany kraje a jeho spolupráci s Centrálou cestovního ruchu a zejména s mikroregiony a místními akčními skupinami. Velká pozornost byla věnována také životnímu prostředí a zemědělství, zejména dotační politice kraje v této oblasti, čištění odpadních vod v malých obcích, novele zákona o vodách, revitalizaci krajiny nebo obnově polních cest. Mezi další diskutovaná témata patřily tzv. kotlíkové dotace nebo komplexní pozemkové úpravy.

Mikroregion Buchlov je koncipován jako sdružení obcí, které z podstatné části leží v oblasti Chřibů. Ve 14 obcích mikroregionu, které jsou účastny na projektu, žije více než 12 500 lidí, území zahrnuje cca 15 500 hektarů.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 3. 2017
X