S končícím kvótovým systémem a v kombinaci s ruským embargem přibývají problémy malých výrobců – přímých dodavatelů mlékáren. Odběr od drobných producentů, nezačleněných do větších odbytových celků, je spojen s vyššími náklady na svoz a to při přebytku mléka na trhu vyvolává reakce odběratelů. Velké mlékárny s jejich dodávkami již nepočítají. Ministerstvo zemědělství k překlenutí období, než producenti upraví svou strukturu výroby, připravuje přímé platby a opatření Programu rozvoje venkova. To však bude platit jen do roku 2020. Blíže viz.:  Problémy malých výrobců mléka002

http://zemedelec.cz/rezim-kvot-na-mleko-konci-v-evropske-unii-poslednim-dnem-v-breznu/

X