30.8.2018

ZLÍNSKÝ KRAJ – Přidělení dotací z programu na podporu vodohospodářské infrastruktury 16 obcím, a to v souhrnné výši 13,294 milionu korun, projednala Rada Zlínského kraje a doporučila zastupitelstvu jejich schválení. Tyto finanční prostředky obcím pomohou při realizaci projektů na zlepšení zásobování kvalitní pitnou vodou, poklesu vypouštěného znečištění či zvýšení množství čištěných odpadních vod.

„Podpořili jsme například projekt zabezpečení dostatku pitné vody pro Drnovice a Vysoké Pole, dokončení kanalizace v Újezdu u Valašských Klobouk nebo prodloužení vodovodu a kanalizace v Kněžpoli,“ uvedla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

O dotace si mohly zažádat obce do 2 000 obyvatel nebo svazky obcí zajišťující akci pro 501 až 2 000 obyvatel. Dotace bylo možno získat v rozmezí do 50 tisíc až do 10 milionů korun. Celkově bylo podáno 17 žádosti, z nichž 16 úspěšně prošlo hodnocením.

Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání 10. září.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 8. 2018

Další informace:
Adéla Kousalová
tisková mluvčí Zlínského kraje
577 043 190, 606 369 686
adela.kousalova@kr-zlinsky.cz

X