ZLÍNSKÝ KRAJ – Jednání s ministrem zemědělství Jiřím Milkem absolvovala v pondělí 5. března v rámci vládní návštěvy ve Zlínském kraji radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. S ministrem mimo jiné hovořila o tom, jakými opatřeními může stát pomoci v boji proti africkému moru prasat.

„Jde kupříkladu o posílení hygienických opatření ve velkochovech domácích prasat nebo uplatnění ochranářské politiky v mezinárodním obchodu s vepřovým masem, konkrétně o zpřísnění hraničních kontrol dovozu z rizikových zemí, tak aby například nedocházelo k dovozu nakažených divočáků z Polska ke zpracování k nám. Zvážit by se rovněž měla změna zákona o veterinární péči, která by stanovila jednoznačnou odpovědnost za řešení mimořádné veterinární situace (určení velitele zásahu), stejně jako změna zákona o myslivosti, která by ukládala odpovědnost za chov, počty zvěře i její zdravotní stav nejen uživatelům, ale i držitelům honiteb. V souvislosti s tím by se měl vyvíjet i maximální tlak na hospodaření v honitbách státního podniku Lesy ČR směrem k redukci přemnožené černé zvěře,“ uvedla radní Margita Balaštíková.

Mezi dalšími možnými opatřeními, o nichž byla řeč, je aktualizace zpracovaného typového plánu „Hromadná nákaza“ a zejména jeho důsledné dodržování (v aktuální situaci se tak nedělo). Vhodné by rovněž bylo definovat statut Nákazové komise, jako poradního orgánu ředitele Krajské veterinární správy, a její složení ve vztahu k ukládání opatření složkám Integrovaného záchranného systému. V aktuální situaci se Nákazová komise sešla pouze dvakrát za účasti zástupců Hasičského záchranného sboru, Krajské hygienické stanice a krajského úřadu, což je podle názoru kraje nedostatečné, zasedání komise by se měli minimálně účastnit také zástupci Policie ČR a Českomoravské myslivecké jednoty.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 3. 2018
X