(18.10.2018, čas: 20hodin 10 minut)

Celý rozhovor: https://www.ceskatelevize.cz/porady/11412378947-90-ct24/218411058131018/

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
No, tolik času nemáme a hlavně se nemůžeme Antonína Švehly teď zeptat, tak já s dovolením to přesměruju na politiky z roku 2018, protože je teď s námi Margita Balaštíková z hnutí ANO, která reprezentuje své hnutí v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny. Dobrý večer, paní poslankyně, přeju.

Margita BALAŠTÍKOVÁ, členka zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna /ANO/
Dobrý večer.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Posloucháte nás, předpokládám, pozorně a mě by zajímalo, zda skutečně to ideální směřování dotací na živočišnou výrobu, které by následně pomohlo půdě, která by následně zadržovala více vody, což by následně pomohlo i suchu, zda je to skutečně všeobecný ideál, který vy třeba sdílíte.

Margita BALAŠTÍKOVÁ, členka zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna /ANO/
Tak musím říct, že já téměř ve sto procentech sdílím názor pana inženýra Jandejska, prezidenta Agrární komory, protože skutečně přes tu živočišnou výrobu a statková hnojiva do půdy dostaneme organiku, zlepší se propustnost půdy a zlepší se samozřejmě zadržování vody v krajině. Pokud hovoříme neustále o rozvoji venkova, tak samozřejmě přes tuhle tu činnost ten venkov konečně rozjedeme, protože já musím říci, že ty předcházející vlády hovořily stále o tom, že chceme znovu vlastně pomoci tomu venkovu, ale ta opatření, která se dělala, tomu rozhodně nepomáhala.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Dobrá a pro nás tedy, kteří se zemědělstvím neživíme, tak prosím vysvětlení, v tuto chvíli neexistuje dotační program na podporu živočišné výroby a právě k dosažení tohoto ideálu, o kterém se tady bavíme?

Margita BALAŠTÍKOVÁ, členka zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna /ANO/
Tak samozřejmě, že dotační tituly jsou, ale jsou nedostatečné a musíme si říct, že vlastně to období porevoluční, opravdu naše zemědělce hodně zasáhlo, jestliže pan prezident hovořil o současném stavu dobytka, tak to je hrozně alarmující, protože musíme se podívat, co dělaly ostatní země, jo, co dělalo Německo, co dělá Francie, co dělalo Dánsko. Oni vlastně stavy zvířat navyšovali a my jsme šli dolů. Oni se snažili v podstatě dobýt naše trhy a my jsme si to nechali líbit, takže já musím říct, že opravdu ten rozvoj musí jít opravdu jinudy a musím znovu si říct, že ty dotační pravidla a tituly musíme upravit a opravdu dát tam a je to široký, opravdu, konsensus zemědělský a musíme se bavit o všech, ve všech sférách, neříkat: „Zachrání nás velcí, malí.“ Musíme hovořit s těmi, kteří opravdu něco produkují a myslí to s tím zemědělstvím tak, jak se to má, to znamená být dobrý hospodář, dobře hospodařit a vytvářet zisk pro naši zem.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Já už jsem tady hovořil o tom, že samozřejmě média se ptají některých soukromých zemědělců a v těch rozhovorech se často naráží ještě na jednu problematiku. Nutnost změny legislativy, tak, aby si ten který hospodář mohl rozhodovat o krajinných opatřeních na půdě, na které hospodaří a nemohl mu v tom třeba majitel půdy zabránit. Majitel, který se snaží maximalizovat zisk, maximalizací plochy orné půdy, který třeba nechce remízky, nechce tam ozeleňovací prvky, nechce tam ovocné stromy. Je to problém, na který se myslí v zemědělském výboru?

Margita BALAŠTÍKOVÁ, členka zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna /ANO/
Tak samozřejmě myslíme na to, ale to, co popisujete, si nemyslím, že by bylo úplně správné, protože vždycky se musí něco trochu řídit a organizovat a já si nemyslím, že bychom o tom úplně takhle bezcílně měli, měli rozhodovat, to nevidím jakoby správné a i samozřejmě ten vlastník půdy by k tomu měl přistupovat zodpovědně. Mě spíš trápí to, že současní vlastníci, pokud se rozhodnou půdu prodat, tak ji nenabízí tomu zemědělci, který na ní hospodaří, kteří ji vlastně investovali, řekněme, do hnojení, do přípravy té půdy a v podstatě to nabídne spekulantům, a to mě trápí, protože v jiných zemích takhle nepřistupovali k vlastnictví půdy a vlastně třeba půda cizincům není povolena prodávat, a to mi, to si myslím, že jsme hodně podcenili, a tady i potom je vlastně ta otázka, jestli ten zemědělec na tom má vztah a hospodaří na tom dobře, protože já si nemyslí, že člověk, který opravdu tu půdu miluje, je takový ten zemědělec s tím srdcem, že se k té půdě nechová dobře, protože to je jeho výrobní prostředek. Já sama jsem zemědělec byla, hospodařila jsem na pronajaté půdě a chovala jsem se k ní, jako by byla moje vlastní, protože ta půda živila vlastně celý ten podnik, který jsem řídila.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Paní Balaštíková, s dovolením tedy možná ještě na závěr. První opatření, které by se z hlediska dotační politiky teď mělo změnit, byla by to skutečně živočišná výroba nebo by to byly třeba závlahové systémy? Jeden z diváků se tady ptá a zároveň i konstatuje: „Meliorace, tedy řízená závlaha půdy, byla mantrou socialistického zemědělství, ale rozorali jsme meze, voda tekla shora dolů po poli, dnes už moc neteče, tak jaká je budoucnost řízené závlahy, kupříkladu? Dešťovka je spíše pro zahrádkáře.“ Konstatuje Gabriel Tkáč.

Margita BALAŠTÍKOVÁ, členka zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna /ANO/
Tak já si určitě myslím, že priorita je živočišná výroba a jakoby jakékoli závlahy jsou samozřejmě dobré,ale řekněme si, že těžko budeme závlahovat velké lány, je to prostě pro zeleninu, určité typy vlastně tech komodit a musíme si říct, že pokud budeme opravdu to zemědělství dělat tak, jak se má, to znamená střídání plodin. Jestli opravdu politici vyslyší názory odborníků a budou rozhodovat ve prospěch těch odborníků a nebudou to dělat od toho stolu, protože já jsem členem zemědělského výboru a mnohdy jsem samozřejmě účastna, kdy kolegové, kteří nepochází z toho resortu, tak se nechají ovlivnit lobbistickými skupinami a potom skutečně i obhajují názor, který není správný. Já jim to nevyčítám,ale měli bychom opravdu naslouchat těm, kteří to umí. Mají opakované a já jsem to ve svém životě vždycky tak dělala, učím se od těch, kteří mají opakované výsledky a vědí, proč je mají. Nejsou to nahodilá nějaká vítězství.

Tomáš DRAHOŇOVSKÝ, moderátor
Paní poslankyně, mockrát díky za váš komentář i za vaše postřehy. Mějte se hezky, na shledanou.

Margita BALAŠTÍKOVÁ, členka zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna /ANO/
Na shledanou.

 

X