Je to téma, o kterém řada politiků na všech úrovních ze všech politických stran ráda hovoří, ale zatím se v této věci udělalo pramálo. Nejspíš si málo uvědomujeme, že i na venkově lidé hledají práci – ať už přímo v zemědělství anebo v obslužných činnostech nebo službách. Ale dosavadní směrování finančních podpor nepřineslo žádoucí výsledky. Na neuspokojivém stavu venkova mají vinu všechny polistopadové vlády a do jisté míry i nastavování priorit místních obecních zastupitelstev. Je nejvyšší čas přístupy přehodnotit a připravit konkrétní kroky pro obnovu života a podporu podnikání na venkově.Je rozvoj venkova klišé001

X