ZLÍN – První společné pracovní setkání zástupců rybářských spolků působících na území Zlínského kraje s pracovníky Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu svolala v tomto týdnu radní Zlínského kraje Margita Balaštíková.

„Cílem tohoto našeho prvního jednání bylo vyjasnit si možnosti spolupráce a najít průsečíky společných zájmů. Požádali jsme o vyplnění dotazníků, abychom zjistili, v jakých oblastech je ze strany rybářských spolků očekávána podpora kraje a v čem je reálné ji nabídnout. Informovali jsme také o dotačních programech, které jsou krajem aktuálně poskytovány a které mohou rybářské spolky ještě letos uplatnit. Velmi si vážím práce rybářů v oblasti výchovy mládeže, důkazem čehož je výrazný zájem dětí a mládežníků o rybářské kroužky,“ řekla radní Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství. „V druhé polovině letošního roku uspořádáme společné jednání všech kompetentních zástupců agrárního sektorů, tedy rybářů, zemědělců, myslivců a včelařů, kde budou poskytnuty kompletní informace o všech národních i krajských formách podpory, kterou mohou na svou činnost čerpat,“ uvedla radní Margita Balaštíková.

Na území Zlínského kraje je přibližně 12 000 organizovaných rybářů, z toho je 1 400 dětí a zájem mládeže má stoupající tendenci. Je to i díky krajským dotacím na environmentální výchovu. Rybáři jako jediný spolek nemají nouzi o mládež. Vyplývá to z informací, které prezentoval Michael Javora, předseda Moravského rybářského svazu působícího ve Zlíně.

Pracovníci krajského odboru životního prostředí představili konkrétní grantové programy Zlínského kraje, které lze v letošním roce čerpat v rámci ekologické výchovy, anebo v rámci podpory jednorázových sportovních akcí – například při pořádání rybářských závodů.

Vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Alan Urc prakticky poradil, jak koncipovat konkrétní projekty, aby měly šanci na získání dotace – zejména při výstavbě a údržbě rybníků, kde se nabízí využít podpory z Operačního programu Ochrana životního prostředí, v němž se počítá i s opatřeními proti suchu. Zde přichází v úvahu podpora ze strany Ministerstva zemědělství.

Mezi témata, která rybáře v současné době trápí, patří vysychání vodních toků, úhyn lososovitých ryb, zejména pstruha, a také zvýšený výskyt rybích predátorů. Rovněž je problémem zhoršující se situace v revírech, kdy se musí platit stále vyšší nájem.

Zpracovala: Helena Mráčková

  1. 2. 2017
X