ZLÍNSKÝ KRAJ – Jak lze atraktivním způsobem do výuky začleňovat téma předcházení vzniku odpadů, ukázal seminář pro pedagogy a další pracovníky mateřských, základních a středních škol ze Zlínského kraje, který se ve středu 22. listopadu uskutečnil ve zlínském 14I15 BAŤOVĚ INSITUTU. Zorganizovala jej společnost Recyklohraní ve spolupráci se Zlínským krajem. Seminář byl rovněž zaměřen na podporu nového dílu výukového materiálu EKOABECEDA s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“.

„V rámci aktivit na podporu ekologické výchovy a osvěty ve Zlínském kraji se věnujeme i problematice nakládání s odpady včetně předcházení jejich vzniku.  Velmi důležitou součásti informační kampaně o třídění odpadů, která probíhá každým rokem, jsou i semináře, jako například tento, uspořádaný ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Recyklohraní. Sdílíme i hlavní myšlenku nového dílu EKOABECEDY, že nestačí odpady jen třídit, lepší je zbytečně je netvořit, omezit jejich produkci,“ říká Margita Balaštíková, radní pro životní prostředí a zemědělství Zlínského kraje.

Během podzimu postupně probíhají obdobné semináře ve všech 14 krajích republiky. Jejich cílem je vést žáky a studenty k tomu, aby už od dětství uvažovali o rozumné spotřebě, o alternativních materiálových i energetických zdrojích a minimalizaci odpadů. Aby pedagogové snáze zaujali i nejmenší děti, využívají k tomu příběhy známých pohádek – O Budulínkovi, Červené Karkulce nebo o Sněhurce a sedmi trpaslících.

Už děti v mateřských školách jsou na téma ochrany přírody citlivé. Stačí je upozornit na souvislosti, nabídnout možnosti a ony se pak nadšeně zapojují do diskuse a her. Ukazuje se, že děti, které se o šetrném vztahu k přírodě učí ve škole, pak pomáhají svým nadšením pozměnit i návyky v rodinách.

„Důležitá je však forma výuky,“ říká Hana Ansorgová z Recyklohraní a dodává: „I takové téma, jako je předcházení vzniku odpadů, je možné skloubit s pohádkami. My jsme známé pohádkové příběhy obohatili a například okolo Budulínka odvíjíme vyprávění o obalech, Červená Karkulka nás zase provází tématem spotřeby potravin a jejich plýtvání.“

Součástí seminářů jsou praktické ukázky práce s novým dílem EKOABECEDY s podtitulem „Umíme žít bez odpadů?“. Jedná se o výukové materiály a scénáře pro vyučovací hodiny, projektové dny či volnočasové aktivity. Materiály jsou připraveny v 5 tématech pro 4 věkové kategorie, od mateřských až po střední školy.

Pedagogové, kteří se zajímají o ekologii a umějí pro ni nadchnout své žáky, mají letos šanci získat certifikát EKOUČITEL ROKU. Přihlásit se mohou nejen učitelé ze škol, ale také pedagogové volného času a pracovníci z dětských či mateřských center. „Zapojení a interakce s pedagogy vede ke sdílení dobré praxe, zajímavých projektů a zkušeností z výuky ekologické výchovy. Zároveň vzniká veřejně dostupná databáze, která nabízí inspiraci a doporučení pro tvořivou a zábavnou ekologickou výchovu na různých stupních škol,“ dodává Hana Ansorgová z Recyklohraní.

Projekt „Recyklohraní aneb Ukliďme si svět“ vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky z celé republiky o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. Podporován je kolektivními systémy ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.

Seminář se uskutečnil za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR.

Kontakt: Hana Ansorgová Recyklohraní, o.p.s. Tel: 602 164 173 E-mail: ansorgova@recyklohrani.cz

Zpracoval: Jan Vandík (s využitím tiskové zprávy společnosti Recyklohraní)

  1. 11. 2017
X