K přátelskému pracovnímu posezení jsem pozvala dne 1.9. vinaře ze Slovácka. Sešlo se celkem 20 nejvýznamnějších výrobců vína z celé oblasti. Jednání – přestože bylo sezváno na večerní hodiny – bylo především pracovní. Našim hlavním tématem byla koncepce dalšího rozvoje vinařství v našem kraji. K jejímu vypracování za přímé spolupráce s odbornou veřejností jsem se rozhodla krátce po svém nástupu do funkce radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství, kdy jsem zjistila, že kraji naprosto schází podobná koncepce – a to ani za produkční zemědělství (tj. rostlinnou a živočišnou výrobu) ani za jiné obory, které jsou součástí našeho zemědělství – včelařství, vinařství, lesní hospodářství, rybářství, atd. Na setkání jsme se dohodli, že připravený pracovní návrh prostudují a připraví své návrhy úprav a doplnění. Budeme tak mít připravenu první část krajské koncepce. Na dalších částech budeme postupně dále pracovat.

X