V pátek 18.8. se v Kroměříži sešli zemědělci ze Zlínského kraje. Akci zorganizovala radní Zlínského kraje Margit Balaštíková. V počtu, který převyšoval 80 účastníků přivítali prezidenta Agrární komory ČR pana Ing. Zdeňka Jandejska, CSc., vzácným hostem byl pan arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner. Zemědělce přišel pozdravit a vyslechnout i bývalý ministr financí ČR ing. Andrej Babiš.

Po úvodních slovech paní radní Balaštíkové otevřel složité téma stavu, vývoje a dalšího směřování českého zemědělství prezident AK ČR ing.Jandejsek. Navázal tím na loňskou kroměřížskou konferenci, zaměřenou ke stejnému tématu. Z následné rozvinuté diskuse vyplynulo, že vláda dosud dostatečně nereagovala na závěrečnou deklaraci loňské konference a podmínky pro soběstačné zemědělství v ČR zatím nepřipravila. K základním problémům zemědělství dnes patří nedostatek pracovníků, zejména při sezónních pracích. Ten má být po dohodě s vládou řešen navýšením počtu časově omezených pracovních povolení pro zemědělce z Ukrajiny v celkovém počtu 1500 lidí. Starosti zemědělcům působí i společná zemědělská politika. Do její přípravy se podle příslibu pana arcibiskupa zapojí i zástupci církve jako významného zemědělského podnikatele. Pozornosti neušel ani připravovaný projekt AK Zlínského kraje, tzv. E-book (Pomozte zachránit farmáře), zaměřený na výchovu nové generace zemědělců.

Přestože, že setkání bylo z časového hlediska krátké, bylo významným přínosem pro otevření potřebných témat a pro diskusi o spolupráci s „novým zemědělcem“ – církví. Všichni přítomní přivítali možnost velmi otevřené diskuse a konzultací. Setkání se vzácnými hosty jen zvýraznilo význam, který toto setkání mělo pro všechny zúčastněné.

X