Dračí vejce Nečasova kabinetu a nepřipravenost ČSSD splnit své volební sliby. Tisk, který v době projednávání  návrhu zákona o „církevních restitucích“ spoluvytvářel atmosféru pro přijetí tohoto zákona dnes přináší „překvapivá“ zjištění. Není třeba řešit otázku „kdo za to může“, to víme. Je třeba si všímat toho, co tento krok přináší, kdo a jak podporuje realizaci, kdo a o co usiluje, co ve výsledku způsobí a co je možné dál udělat. Přečtěte si:    Silná církev, slabý stát001

X