ZLÍN – Rada Zlínského kraje schválila proplacení náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy – bobrem evropským, vlkem obecným, vydrou říční a kormoránem velkým – ve výši 1,3 milionu korun.

„Náhrady za škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona, zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Škody byly způsobeny zejména na nesklizených polních plodinách a rybách,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Škoda ve výši 780 tisíc bude proplacena společnosti Plemenářské služby z Otrokovic, Českému rybářskému svazu kraj proplatí 172 813 korun, společnosti Rybářství Haška 324 374 korun a chovatelce ovcí z Horní Lidče 10 500 korun.

Uplatnění nároku na náhradu škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy upravuje zákon č. 115/2000 Sb. V roce 2018 Zlínský kraj na základě tohoto zákona proplatil celkem 649 990 korun, z toho za škody způsobené vydrou 265 322 korun, bobrem 184 523 korun, medvědem 170 345 korun a vlkem 29 800 korun.

V roce 2019 již dosáhla celková proplacená částka výše 2 436 302 korun. Za škody způsobené bobrem 888 536 korun, kormoránem 589 836 korun, medvědem 300 760 korun, rysem 9 500 korun, vlkem 218 285 korun a vydrou 429 385 korun.

 

Zpracovala: Adéla Čuříková

X