Když se nám v květnu 2004 po řadě přístupových jednání otevřel společný trh Evropské unie, nečekali jsme s jakými problémy se budeme setkávat.

Pokaždé, když dostaneme zprávu o distribuci zkažených či kontaminovaných potravin, prožijeme krátký šok a zklamání. To by se na společném trhu přece nemělo stát! „Evropa“ vydala předpisy, všude jsou kontroly, jsou propojené systémy. Ale ať už šlo o kontaminovaná vejce anebo naposled o zkažené hovězí maso z nemocných či uhynulých zvířat, funguje to vždycky stejně. Zprávu přinesou televize, noviny a teprve pak se to hemží kontrolami a přemýšlí se, jaká opatření udělat, aby se okruh postižených zúžil co nejvíce.

K diskusi o distribuci zkaženého hovězího z Polska jsem byla jako předsedkyně sněmovního Podvýboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu přivána (spolu s P.Havlem a M.Jurečkou) televizí Prima (viz: https://prima.iprima.cz/zpravodajstvi/nazory-bez-cenzury-dalsi-velky-skandal-s-polskymi-potravinam). Dlužno dodat, že tento závažný případ odhalil reportér TVN24 a zdokumentoval ho skrytou kamerou v době, kdy tato praxe již řadu měsíců probíhala a nikdo to neodhalil. Proč?

Jak z reportáže vyplývá – všem to vyhovovalo – tedy kromě spotřebitelů, ale ti o tom nevěděli. Jde jednoznačně o špatně nastavené cenové podmínky výkupu živých zvířat, ceny likvidace nemocných či umírajících zvířat a především špatně fungující či nefungující systémy kontrol na polských jatkách. Teď to bude šetřit Evropská komise, budou přijímat opatření, atd.

Ano, uslyšíme o nových opatřeních, nových kontrolách, bude postižena firma i její zaměstnanci. Ale na to je již pozdě. Uvědomme si, že nikdy nebudeme schopni zajistit 100% kontrolu! Kontrola má jen ověřovat postupy, ale zodpovědnost za kvalitu, ta musí být především u zemědělců a zpracovatelů masa. A ta v Polsku prostě není.  To všechno nemuselo nastat. Není to první případ, je jich už celá řada. A k nim přibývá i čerstvé zjištění výskytu BSE nedaleko česko-polských hranic.

Je třeba vystřízlivět, nastavit vlastní pravidla a četnosti kontrol a nespoléhat se jen na ostatní členské země EU. Týká se to zejména kontrol množství a kvality dovážených potravin.

Máme dost domácích výrobků a každý, kdo si chce koupit kvalitní maso, nechť si přečte kde bylo zvíře narozeno, odchováno, vykrmeno, poraženo a kde zpracováno. Ujistí-li se, že všechno proběhlo v České republice, určitě se při nákupu nezmýlí.

Pokud tedy chcete kvalitní maso, bezpečné, ze zdravých zvířat a dostatečně zkontrolováné, nakupujte české potraviny a české výrobky, vyrobené z českých surovin.

Margita Balaštíková, poslankyně

předsedkyně podvýboru pro potravinářství,

veterinární činnost a živočišnou výrobu

X