Když jsem se dozvěděla, že státní úředníci z Ministerstva průmyslu a obchodu prodávají státní majetek mimo veřejné dražby a bez souhlasu a vědomí Ministerstva financí způsobem, který přímo ukazoval na obcházení zákona, rozhodla jsem se interpelovat ministra průmyslu a obchodu Ing. Mládka, CSc. I když ministr nebyl přítomen,  přivítala jsem alespoň první pozitivní reakci v pátečním tisku (viz Právo, 3.4.2015). K vyjádření  má ministr lhůtu 30 dnů.

Interpelace MPO J.Mládka

Převody majetku zastaveny003

Categories: Nezařazené

X