ZLÍNSKÝ KRAJ – Až jeden milion korun hodlá letos Zlínský kraj rozdělit mezi včelaře na svém území. O finanční podporu na nákup povinného i doporučeného vybavení mohou žádat všichni včelaři ze Zlínského kraje, kteří dovršili 18 let, server Zlin.cz o tom informovala mluvčí hejtmanství Renata Janečková.

Žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora včelařství ve Zlínském kraji lze předkládat již nyní, a to až do 3. března. Zlínský kraj tak pokračuje v podpoře včelařů, kterou různou formou poskytuje již od doby svého vzniku.

„Letos se svou nabídkou podpory oslovujeme širší škálu včelařů, tedy nejen začínající, ale i ty stávající. Chceme tím přispět k obměně a navýšení počtu úlů i včelstev a obnově včelího díla. Včelaři tak mohou zlepšit svoji péči o včelstvo, protože jen zdravé včelstvo omezí výskyt moru včelího plodu,“ uvedla Margita Balaštíková, radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství.

Podporovanými aktivitami v programu jsou nákup základního povinného vybavení, tedy tří až šesti kusů nástavkových úlů s varroa dnem a 50 až 300 rámkových přířezů nebo rámků, a rovněž tak nákup doporučeného vybavení (včelařský kuřák, rojáček, rozpěrák, včelařský drátek). Nákupem včelařského vybavení se rozumí jeho nákup a následné použití. Předmětem podpory není nákup včelařského vybavení na sklad či do rezervy. Dotaci je možno získat ve výši od pěti tisíc do 10 tisíc korun.

Zahájení finanční podpory včelařství ze strany Zlínského kraje spadá již do roku 2001, kdy kraj podpořil nákup medikačních přípravků pro boj s varroázou. V dalších letech následovala podpora nákupu vyvíječů aerosolu k aplikaci léčivých přípravků a nákupu včelích matek z uznaných chovů. Od roku 2006 byl zahájen podprogram podpory začínajících včelařů, který s různými úpravami pokračoval do roku 2015. V letech 2006 – 2015 z něj kraj podpořil celkem 645 včelařů, a to souhrnnou částkou 6,1 milionu korun. Díky této podpoře se podařilo omladit včelařskou základnu ve Zlínském kraji.

X