ZLÍNSKÝ KRAJ – I letos bude Zlínský kraj ve spolupráci s partnery pokračovat v projektech podporujících třídění a zajištění dalšího využití komunálního odpadu v obcích a také zpětný sběr vyřazených elektrospotřebičů a přístrojů. Ty by měly přispět k tomu, aby se ve Zlínském kraji i nadále zvyšoval podíl vytříděného odpadu

„Ve spolupráci se společností EKO-KOM budeme pokračovat v rozšiřování a obnově sběrné sítě nádob na třídění využitelných složek komunálního odpadu. Zakoupeno bude 289 kontejnerů o různém objemu za bezmála 3 miliony korun, které budou následně bezplatně zapůjčeny obcím. Na základě požadavku obcí budou nakoupeny také pytle, boxy nebo sady tašek na třídění odpadu. Tato podpora bude letos prioritně zaměřena na oblasti spadající pod obce s rozšířenou působností Zlín, Vsetín a Uherské Hradiště,“ informovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Součástí spolupráce se společností EKO-KOM budou dále vzdělávací aktivity pro zástupce veřejné správy, orientované na oblast nakládání s komunálními a obalovými odpady. Sem bude patřit například dvoudenní odborný seminář s exkurzemi do zařízení pro zpracování a využití komunálního odpadu. Zorganizován bude také již jedenáctý ročník soutěže „O keramickou popelnici“, v níž budou opět veřejně oceněny obce a města ve Zlínském kraji, která nejlépe třídí odpad. Meziročně se Zlínský kraj v třídění papíru, plastů, skla a nápojového kartónu opět zlepšil, a to o 3 kilogramy na celkově 44 kilogramů na 1 obyvatele a rok, přičemž v třídění papíru kraj přesahuje průměr České republiky.

Kraj bude nadále spolupracovat také se společnostmi ASEKOL a ELEKTROWIN, které se zaměřují na zpětný odběr použitých elektrospotřebičů. Do ulic měst a obcí budou instalovány další kontejnery na zpětný sběr drobných elektrozařízení. Nádoby na zpětný sběr elektra budou stejně tak umístěny do některých úřadů, institucí i na prodejní místa. Chystá se také krajská osvětová a informační kampaň i další aktivity, např. projekt Věnuj mobil, jehož posláním je sběr vysloužilých mobilních telefonů, jejich repase a následné věnování potřebným, např. do domovů důchodců, dětských domovů či dalších obdobných zařízení.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 6. 2017
X