Pro připomenutí je dobré podívat se na farmu pana Antonína Šmákala, který spolu se svou rodinou a celkem 20 zaměstnanci provozuje rodinnou biofarmu v Okrouhlicích u Benešova. Jako osvěžení působí prohlídka celého procesu – od celodenního pasení krav, jejich dojení až po výrobu mléka, nezrajících a zrajících sýrů. Drobná malovýroba a regionální prodej bioproduktů – mléka a mléčných výrobků má i své problémy. Přináší však zákazníkům spolu s kvalitou také obnovu často zapomenuté původní přírodní chuti a vůně. A nejdůležitější je právě spokojenost zákazníků. Blíže viz:

http://www.stream.cz/jidlo-s-r-o/10004179-mleko-a-mlecne-vyrobky-6-biofarma

Categories: Potraviny

X