Vlčnovská jízda králů vstoupila do podvědomí širší veřejnosti jako typický projev lidové kultury, který si uchoval životnost a aktuálnost. Tento prastarý obyčej mohli početní návštěvníci Vlčnova znovu vidět letos o posledním květnovém víkendu. Od roku 2011patří do seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Tak jako v loňském roce, pozvala jsem i letos na tuto slavnost, doprovázenou hudebními a zpěvnými vystoupeními, předsedu hnutí ANO 2011 pana Andreje Babiše. Akce byla příjemným setkáním s lidmi, spojeným s přehlídkou slováckých krojů, písněmi, tanci a tradičními řemesly. Večerní posezení vystřídala v neděli samotná královská jízda a slavnost s bohatým doprovodným programem.

Jízda králů se ve Vlčnově jezdí od nepaměti. Do seznamu králů se tak každoročně zapisuje nové jméno. Letos tam přibylo jméno jedenáctiletého krále Petra Španěla. Projel napříč Vlčnovem v ženském přestrojení a s růží v ústech na hřbetu bílé kobylky.

Nejstarší dochovaný záznam slavnosti pochází z roku 1890, kdy vlčnovská jízda králů se stala předlohou malíře Joži Úprky (obraz pak uvedl na pražské Národopisné výstavě československé v roce 1895). Jízda králů patří v současnosti k nejznámějším výročním obyčejům na Slovácku.

Margit Balaštíková

X