V naší zemi se dlouhodobě nevěnuje dostatečná pozornost přítomnosti vody v půdě a stabilitě vodních režimů v krajině, zapomíná se na to, že půda ztrácí schopnost vodu zadržovat a klesá i její užitná hodnota. Dlouhodobě zanedbáváme to nejcennější, co máme a z čeho žijeme. Je třeba obnovit péči o půdu a půdní fond vůbec. Na toto téma jednala i Asociace soukromého zemědělství ČR, která v dohledné době připraví 2 odborné semináře na téma: Půda nejcennější komodita. Pěkný článek k tématu péče o půdu a vodu v půdě a krajině přinášejí noviny Zemědělec – viz odkaz: http://www.ano2011-balastikova.cz/?attachment_id=429S vodou se musí dobře hospodařit001

 

 

X