V neděli 23. února 2020 navštívila a podpořila naší výstavu ČSCH ZO Kojetín poslankyně parlamentu České republiky , paní poslankyně Margita Baláštíková. V průběhu prohlídky výstavy se pozdravila s jednatelem ZO Kojetín Jiřím Petruželou a  poté v jeho doprovodu se pozdravila s dalšími hosty výstavy a slavnostního vyhodnocení, ukončení  výstavy panem starostou města Kojetína Ing. Leošem Ptáčkem , místostarostou města Kojetína Milošem Oulehlou , předsedou ČSCH OO Přerov Jiřím Koláčkem a předsedou ČSCH ZO Kojetín Ladislavem Šťastníkem. Následně pozdravila s proslovem  přítomné chovatele a  hosty výstavy. Děkujeme za její návštěvu a podporu.

X