ZLÍN – Darovací šek na částku 21 400 korun, která je výtěžkem charitativně – sběrové akce Dobrý skutek za starý mobil, převzala v úterý 14. ledna ředitelka příspěvkové organizace Centrum Áčko Pavla Vráblová. Slavnostní předání v sídle Zlínského kraje se uskutečnilo za účasti radní Margity Balaštíkové, zodpovědné za oblast životního prostředí a zemědělství, a zástupce společnosti ASEKOL a.s. Daniela Hladilína.

„Akce Dobrý skutek za starý mobil je aktivitou, která přispívá ke zvýšení povědomí veřejnosti o nutnosti sbírat a recyklovat i drobnou elektroniku. Zlínský kraj díky svým občanům a práci obcí dlouhodobě dosahuje výborných výsledků v třídění vyřazených elektrospotřebičů. V loňském roce jsme obdrželi od společnosti ASEKOL a.s. cenu AKTIVNÍ KRAJ jako kraj s největším počtem vytříděného elektra na osobu za uplynulé desetileté období,“ řekla radní Margita Balaštíková.

Příspěvková organizace Centrum Áčko z Valašského Meziříčí poskytuje sociální služby, jejichž hlavním cílem je podpora rodin dětí s poruchou autistického spektra, ADHD a mentálním postižením. „Ráda bych poděkovala všem, kteří se akce zúčastnili, zejména partnerům, kteří pro nás vyřazené přístroje sbírali – ČSOP ve Valašském Meziříčí a Základní škole Luh ve Vsetíně i občanům, kteří se akce zúčastnili na Dni Zlínského kraje i v budově Krajského úřadu Zlínského kraje. Vybrat 1 070 kusů mobilních telefonů je úžasný výsledek,“ uvedla ředitelka Pavla Vráblová.

Akci Dobrý skutek za starý mobil každoročně v kraji organizuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL a.s. a Zlínský kraj ve spolupráci s vybranými partnery. Jejím smyslem je připsání určitého obnosu na účet vybraného příjemce za každý vyřazený přístroj odevzdaný k odborné recyklaci.

Zpracovala: Adéla Čuříková

  1. 1. 2020
X