Na posledním jednání (29.4.2015) předložil premiér Sněmovně k projednání návrh úpravy zákona o významné tržní síle. Toto téma je velmi široké. K potřebě upravit tento zákon jsem se dostala již v minulém roce, kdy jsem obhajovala úpravu zákona o potravinách. Proto i dnes pokládám za správné se tímto návrhem důkladně zabývat. Několikrát jsem k němu vystoupila v rozpravě k 1.čtení a připravila jsem pro tisk článek, který jsem předala mediálním zástupcům našeho hnutí ke zveřejnění. (viz text níže).

text článku:

Balaštíková: Úprava zákona o tržní síle pomůže slabším a obnoví soutěž

Poslanecká sněmovna dne 29.4. zahájila první čtení návrhu úpravy zákona 395/2009 Sb. o významné tržní síle. Tento krok má napravit dlouhodobě deformované obchodní vztahy obchodních řetězců a jejich dodavatelů, ve kterých ten silnější (odběratel/obchodní řetězec) využívá nejednoznačnosti současného znění zákona k nekalým praktikám vůči slabším (dodavatelům). O tom, že úprava tohoto zákona je nutná hovoří obdobná zjištění většiny evropských zemí, které již na situaci reagovaly a vnitrostátními právními normami vztahy upravily a dokládají to také komplikovaná a zdlouhavá správní řízení, vedená Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. ÚOHS svá zjištění musí dokládat mnoha tisíci stránkami důkazního materiálu. Od doby platnosti zákona 395/2009 bylo zahájeno (UOHS) jen 6 správních řízení. To je důsledek nejasnosti a nepřehlednosti zákona, přijatého v r. 2009.

Poslankyně ANO, členka zemědělského výboru, Margita Balaštíková k tomu říká: „…úprava zákona reaguje na dlouhodobé neetické chování řetězců, které si navržené úpravy vynutilo. Jejích hlavním cílem je zabránit řetězcům pokračovat v dosavadní praxi a obnovit podmínky pro hospodářskou soutěž. O nutnosti podobného postupu se rozhodly také jiné vyspělé evropské země“. Například německý Spolkový úřad pro hospodářskou soutěž chce zabránit dalšímu posilování dominantních účastníků trhu a v Maďarsku přistoupili k zákazu nedělního a nočního prodeje (ten se netýká malých obchodů a tržnic) a současně začnou řetězce platit progresivní daň z obratu. K uplatnění zákonných úprav přistoupili také ve Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Slovensku, Lotyšsku, Velké Británii a v dalších zemích.

Rozprava, které se ve Sněmovně zúčastnila řada poslanců (včetně faktických připomínek) ukázala na rozdílnost názorů koaličních a opozičních poslanců a byla kvůli dalšími programu jednání přerušena. „Ráda bych, aby Zemědělský výbor Sněmovny inicioval k této problematice pracovní jednání „u kulatého stolu“, kde by bylo možné všechny argumenty prodiskutovat v pracovní rovině“ říká M. Balaštíková a dodává „budu ráda, bude-li to zajímat i média“. „Je třeba si také uvědomit, že tlak na dodavatele vede k tomu, že ve snaze vyhovět podmínkám řetězců ustupují dodavatelé od kvality a to, co spotřebitel nakonec kupuje byť za stejnou či vyšší cenu, je stále horší“ , uzavírá Balaštíková.

„Podíváme-li se na dlouhodobý trend vývoje tržeb a zisku obchodních řetězců, zjistíme, že tržby nerostou nebo pomalu klesají, ale zisky u některých rostou. Jestliže ochabuje kupní síla obyvatelstva, je otázkou, z čeho ty zisky vznikají. Řada dodavatelů je s dodávkami do řetězců nespokojena a často prodávají za výrobní či nákupní ceny bez obchodní marže“ říká Balaštíková. Nicméně nemají moc na výběr. Obchodní řetězce dnes realizují celkem 81% maloobchodního obratu. Zbývajících 19% se realizuje v malých a středních prodejnách do 200 m2 provozní plochy. A trend je takový, že tato kategorie prodejen stále ubývá. Těch je nyní 15 580, zatímco v roce 2000 jich bylo 19 929, tj. úbytek o 4.349 prodejen.

Protože se výsledek jednání Sněmovny bude dotýkat také spotřebitelů, budeme vývoj dále sledovat.

co napsal časopis E15:

http://zpravy.e15.cz/domaci/politika/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-vyznamne-trzni-sile-1170094

http://www.novinky.cz/ekonomika/370010-novela-zakona-o-trzni-sile-zdrazi-potraviny-varuji-obchodnici.html

Categories: Potraviny

X