Střední odborné učiliště Uherský Brod

Řemeslo má zlaté dno - to pochopili všichni, kdo se rozhodli studovat na Střednímodborném učilišti v Uherském Brodě. Nedostatek kvalifikovaných, zdatných řemeslníků - odborníků se u nás projevuje už několik let. Proto jsem s potěšením navštívila SOU v Uherském Brodě, které nám tyto mladé odborníky vychovává a zahájila 4.9.nový školní rok pro 3 ročníky. Seznámila jsem se také s nejlepším studentem, který vystudoval 3 obory. Mimořádně nadaný Danny Mahdalů vystudoval učební obory kadeřník, zahradník a malíř. Již mnoho let je členem neziskové organizace Kamarádi Uherský Brod, která sdružuje zdravotně postižené. Ráda bych se s ním ještě jednou setkala a pohovořila.
X