Jako členka skupiny, vyjednávající na počátku roku 2014 se zástupci církví otázku finančních náhrad, jsem se důkladně seznámila s obsahem, souvisejícími dokumenty, stanovisky a podmínkami majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, které jsou obsaženy v zákonu č. 428/2012Sb., který byl schválen rozdílem jediného hlasu. Již při schvalování tohoto zákona muselo být informovaným zákonodárcům a zejména předkladatelům jasno, že realizace tohoto zákona bude ve stanovených termínech velmi obtížná a že se vydávající bude potýkat s řadou problémů. Jedním z nich je i 6-ti měsíční lhůta pro vydávání majetku. Proto poslanci přistoupili k předložení novely tohoto zákona, podle níž by mělo dojít k prodloužení lhůty pro vyřizování výzev k vydání majetku ze 6 měsíců na 12 měsíců. Důvodem k tomuto kroku je, že bylo uplatněno značné množství výzev k vydání majetku a je třeba zabezpečit, aby vydávající postupoval s péčí řádného hospodáře, k čemuž mu dosavadní 6-ti měsíční lhůta nepostačuje. Stojí za pozornost povšimnout si, že stanovisko Vlády ČR je k navržené úpravě neutrální. Jednání bylo přerušeno. O podrobnostech se můžete dočíst, otevřete-li odkaz: http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?O=7&T=144

X