[metaslider id=1141]

ZLÍNSKÝ KRAJ – Oblast ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (tzv. EVVO) ve Zlínském kraji byla hlavním předmětem jednání, které se dnes uskutečnilo na Krajském úřadě Zlínského kraje. S představiteli Zlínského kraje a vedoucími pracovníky krajského úřadu se zde setkali zástupci neziskové organizace Líska, která již deset let pomáhá vytvářet zázemí pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji.

„Na dnešním setkání byla jednak řeč o aktuální činnosti kraje a sdružení Líska v oblasti EVVO a naší stávající vzájemné spolupráci, ale mluvilo se také o konkrétních plánech do budoucna. Zástupcům sdružení jsme nabídli širší spolupráci na akci Den Zlínského kraje, jehož výsledkem by mělo být ještě větší zapojení místních farmářů, producentů regionálních potravin a tradičních řemeslníků do programu akce a zároveň také větší propagace našich středních škol zaměřených na zemědělství, potravinářství a gastronomii,“ uvedla radní Zlínského kraje Margita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí a zemědělství.

Oblast EVVO Zlínský kraj dlouhodobě podporuje. Například i v letošním roce chce kraj podpořit ekologické aktivity na svém území a přispět tím k většímu zapojování dětí, mládeže i dospělých do ochrany přírody a péče o životní prostředí v kraji. Připraveno na to má 1 milion korun. Lhůta pro podávání žádostí o finanční podporu běží do 24. února 2017, 12 hodin. Více informací je na webových stránkách Zlínského kraje, záložka DOTACE, sekce Rozvojové programy a krizové řízení.

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 2. 2017
X