Ani mně se nelíbily záběry, které médiím poskytli obránci zvířat spolku OBRAZ. Podle jejich vlastních informací byly záběry pořízeny na 3 farmách, nicméně z toho dovozují, že stejný stav je v celém českém drůbežářství. Při masivní podpoře médií je však málo slyšet, že toto tvrzení není pravdivé. Proto jsem požádala Státní veterinární správu o poskytnutí informací z kontrol nosnic v roce 2019.

Tedy – Státní veterinární správa provedla v roce 2019 celkem 120 kontrol chovu nosnic (včetně rozmnožovacího chovu a chovu nosnic do 350 kusů). U chovů s více než 350 ks nosnic byly zjištěny ve 3 chovech závady (nevhodné mikroklima, zvlhlá neodklizená podestýlka, nedostatečné čištění a dezinfekce, chybějící přístřešek pro nosnice ve výběhu, chybějící stelivo v hale), ale nikde nebylo zjištěno nesprávné zacházení se zvířaty či týrání zvířat. Pokud se tedy vyskytly případy, o které se OBRAZ ve své kampani opírá, mohlo se jednat jen o excesy a není pravda, že tak děsivě vypadá český velkochov slepic. Ale to by měla svým stanoviskem potvrdit především drůbežářská unie.

Ano, excesy se vyskytují v každé činnosti člověka, ale to neznamená, že při jejich zjištění rázem všechno odsoudíme a řekneme, že je všechno špatné. Nedělejme to, škodíme jen sami sobě. Nicméně není v pořádku, když obránci zvířat mají informace o špatném zacházení se zvířaty a vůbec na to neupozorní státní dozorové orgány a shromažďují si takové poznatky jen pro svou příští kampaň. Jako obránci zvířat by na nepravosti měli vždy ihned upozornit. Jinak je to jen manipulace s veřejným míněním – a oni vědí jak je snadné lidi dobře připravenou kampaní ovlivnit! Jen se obávám, aby jim skutečně šlo jen o prospěch zvířat……

X