MOJE ZAPOJENÍ V ORGÁNECH SNĚMOVNY

Ve volebním období č. 8 (2017-2021)

 1. Zemědělský výbor
 2. Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
 3. Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
 4. Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
 5. Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
 6. Petiční výbor
 7. Předsedkyně pracovní skupiny pro monitorování aplikace novely zákona o významné tržní síle
 8. Členka několika meziparlamentních skupin

Odkazy  na moji stránku na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: 

Co jsem řekla ve Sněmovně, ke kterým zákonům jsem byla zpravodajem , jaké jsem podávala ústní interpelace a jak jsem hlasovala najdete zde:

http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6177

Koho jsem interpelovala písemně a v jaké věci:

Interpelace na ministryni financí ČEB0013

Interpelace Ministra zemědělství Beran

Interpelace MV Jana Hamácka, orig.

Interpelace ministryni práce a soc.věcí Maláčovou

Interpelace ministra vnitra Jana Hamáčka

Interpelace ministryni práce a soc.věcí Maláčovou_Publikované návrhy

Jaké byly odpovědi interpelovaných členů vlády:

interpelace ministryně financí_ČEB_vyjádření

Interpelace Ministra zemědělství Beran, vyjádření

Vrbětice Vyjádření ministra vnitra k interpelaci

Interpelace ministryně práce a sociálních věcí – odpověď

Vyjádření ministra Hamáčka k interpelaci

Interpelace ministryně Maláčové_Publikované návrhy_odpověď

———————————————————————————————————————————

Ve volebním období č. 7 (2013-2017)

 1. Zemědělský výbor
 2. Podvýbor pro lesní a vodní hospodářství
 3. Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
 4. Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
 5. Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny
 6. Stálá komise pro práce Kanceláře Poslanecké sněmovny
 7. Petiční výbor (uvolněno ve prospěch jiného člena PK ANO po převzetí členství ve Stále komisi pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny) Místopředsedkyně PK ANO
 8. Předsedkyně meziparlamentní skupiny pro Blízký a Střední východ.
 9. Předsedkyně pracovní skupiny pro monitorování aplikace novely zákona o významné tržní síle
 10. Členka několika meziparlamentních skupin

PODALA JSEM PÍSEMNÉ INTERPELACE

Celkem jsem podala 32 písemných interpelací

12 x premiér

 9x ministr zemědělství

 4x ministr vnitra

 3x ministr zdravotnictví

 2x ministr spravedlnosti

 1x ministr dopravy

 1x ministr průmyslu

 

Odkazy  na moji stránku na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: 

Co jsem řekla ve Sněmovně, ke kterým zákonům jsem byla zpravodajem , jaké jsem podávala ústní interpelace a jak jsem hlasovala najdete zde:

http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6177

Předkládala jsem tyto návrhy zákonů:
http://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?nz=6177


Koho jsem interpelovala písemně a v jaké věci:

ministra zemědělství

http://www.psp.cz/sqw/interp.sqw?ic=6177

Interpelace ministra zemědělství k SPZ Holešov – Povodí Moravy001

Interpelace ministra zemědělství k NZM001

Interpelace ministra zemědělství_sponzorské dary ČL001

Interpelace ministra zemědělství_služební byt001

Interpelace ministra zemědělství k evidneci půdy

interpelace-ministra-zemedelstvi-vysledky-vyzkumne-cinnosti-za-2016001

interpelace-ministra-zemedelstvi-rozpocet-nzm-2017001

interpelace-ministra-zemedelstvi-rozpocet-nh-kladruby-2017001

 

ministra průmyslu

Interpelace MPO J.Mládka, Interpelace MPO Pravo 28032015001

premiéra

Interpelace premiéra Sobotky, reinvestice dividend001

Interpelace premiéra – k holešovské zóně – zkr

Interpelace premiéra k holešovské zóně 3 _Ing. Kotásek_21522_2015-OAI-3

Interpelace premiéra ke SPZ Holešov_příloha Ing Kotásek001

Interpelace premiéra _NNO_ 21552_2015-OAI_2

Interpelace premiéra k holešovské zóně 5

Interpelace premiéra k SPZ Holešov 6

interpelace-premiera-spz-holesov-7001

interpelace-premiera-zamestnani-nezamestnanych001

Interpelace premiéra růst dotací NNO

Interpelace premiéra k protidrogové politice vlády

Interpelace premiéra k holešovské zóně 8

Interpelace premiéra k Deklaraci z konf. Kroměříž

ministra vnitra

Interpelace ministra Chovance, léčení cizinců001

Interpelace ministra vnitra Chovnance

Interpelace ministra Chovance (Tkadleček)

Interpelace ministra vnitra Milana Chovance 16.12.2015 – podklady

ministra spravedlnosti

Interpelace ministra spravedlnosti 1 k NNO (5.12.2015)

Interpelace ministra spravedlnosti ke střetu zájmů

ministra dopravy

Interpelace ministra dopravy – křeček001

ministra zdravotnictví

Interpelace ministra zdravotnictví _výběrové řízení v Liberci001

Interpelace ministra zdravotnictví _odměny vedoucích001

Interpelace ministra zdravotnictví _leták k pozměňovacímu návrhu001


Jaké byly odpovědi interpelovaných členů vlády:

ministra zemědělství

Vyjádření ministra zemědělství k interpelaci001

Interpelace ministra zemědělství k SPZ Holešov – Povodí Moravy_vyjádření001

Interpelace ministra zemědělství k NZM_vyjádření

Interpelace ministra zemědělství_sponzorské dary ČL_odpověď001

Interpelace ministra zemědělství_služební byt_odpověď001

Interpelace ministra zemědělství k evidenci o půdě – vyjádření001

interpelace-ministra-zemedelstvi-vysledky-vyzkumnych-organizaci-2016_vyjadreni001

interpelace-ministra-zemedelstvi-rozpocet-nzm-2017_vyjadreni001

interpelace-ministra-zemedelstvi-rozpocet-nhk-2017_vyjadreni001

ministra průmyslu

Vyjádření ministra Mládka k interpelaci001

Odpověď premiéra 21522_2015-OAI_2001

premiéra

IVyjádřní premiéra Sobotky, reinvestice dividend001

Interpelace SPZ Holešovská zona vyjádření001

Odpověď premiéra 21522_2015-OAI_2001

Odpověď premiéra 21522_2015-OAI_3001

Interpelace premiéra k SPZ Holešov 5 _vyjádření

Interpelace premiéra k SPZ Holešov 6 – vyjádření

interpelace-premiera-zamestnani-nezamestnanych_vyjadreni001

interpelace-premiera-spz-holesov_7_vyjadreni001

Interpelace premiéra – růst dotací NNO – odpověď

Interpelace premiéra – protidrogová politika vlády – odpověď

Interpelace premiéra k holešovské zóně 8 – vyjádření

Interpelace premiéra k Deklaraci z konf. Kroměříž -vyjádření

Interpelace premiéra k Deklaraci z konf. Kroměříž1 – vyjádření

Interpelace premiéra k Deklaraci z konf. Kroměříž2 – vyjádření

ministra vnitra

IVyjádřní ministra Chovance, léčení cizinců002

IVyjádřní ministra Chovance, přetěžování vozidel001

Interpelace ministra Chovance krajský ředtiel Zlín – vyjádření002

ministra spravedlnosti

Interpelace ministra spravedlnosti k NNO – vyjádření001

Interpelace ministra spravedlnosti – střet zájmů – odpověď

ministra dopravy

Interpelace ministra dopravy – D49 křeček_vyjádření001

ministra zdravotnictví

Interpelace ministra zdravotnictví _výběrové řízení v Liberci_odpověď001

Interpelace ministra zdravotnictví _odměny vedoucích_odpověď001

Interpelace ministra zdravotnictví _leták k pozměňovacímu návrhu_odpověď

 

 

 

 

 

X