Nestátní nezisková organizace Zemědělský svaz ČR připravila a již 3. rokem realizuje projekt „Zemědělství žije!“ Projekt je orientován na laickou veřejnost a děti, žáky základních a středních zemědělských škol, aby prostřednictvím osvěty obnovil vztah dorůstající mládeže k zemědělství a životnímu prostředí. Podrobněji o projektu na stránkách:

http://www.zemedelstvizije.cz/

http://www.zscr.cz/

X