ZLÍNSKÝ KRAJ – V pátek 19. května proběhl v sídle Zlínského kraje seminář na téma zpracování biologicky rozložitelných odpadů s názvem Kompost – technologie a kvalita. Seminář byl součástí projektu: „Propagace a podpora kompostu jako prostředku pro zvyšování kvality půdy“, který je spolufinancován Ministerstvem zemědělství ČR a pořádán za podpory krajů.

„Jedním z cílů, který je třeba splnit je výrazné snížení množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. Kvalitní kompostování je jednou z cest. Řada kompostáren na území kraje, ať již malých nebo velkých průmyslových, vykazuje velmi dobré výsledky. Zásadním problémem je však uplatnění, byť kvalitních kompostů, v zemědělství. Dlouhodobá nedůvěra zemědělců v tyto produkty způsobuje, že organický materiál, kterým mohou být vráceny živiny do půdy přirozenou cestou, často přichází vniveč,“ řekla radní pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková. Ta je také iniciátorkou vzniku pracovní skupiny pro odpadové hospodářství Zlínského kraje, která bude zajišťovat plnění cílů Plánu odpadového hospodářství.

Cílem semináře „Kompost – technologie a kvalita“ bylo seznámit účastníky z řad obcí i firem s legislativní úpravou, a to jak z oblasti životního prostředí, tak i zemědělství, možnostmi využití různých technologií kompostování, jejich výhodami i nevýhodami, možnostmi získání dotací a uplatnění kompostu na trhu s organickými hnojivy. Velmi diskutovaným tématem pak byla možná spolupráce mezi obcí, výrobci kompostu a zemědělci. Odbornou část semináře zajišťovali pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje a z agentury ZERA, zemědělské ekologické regionální agentury, z.s., která se řadu let problematice kompostování věnuje a je pořadatelem mnoha akcí na toto téma. „Seminář byl přínosem jak pro výrobce kompostu, tak i pro obce, které jsou od roku 2015 povinny zajistit třídění a následné využití biologicky rozložitelných odpadů od občanů,“ řekla Jana Káčerová, vedoucí oddělení technické ochrany prostředí a energetiky z Odboru životního prostředí a zemědělství.

Zpracovala: Jana Káčerová

  1. 5. 2017
X