Zlínský kraj uvolní téměř 5,4 milionu korun na zmírňování následků sucha v lesích. Dnes to schválili krajští zastupitelé. Dotace hejtmanství rozdělí mezi 62 žadatelů.
Článek
Peníze jsou určeny na lesnické práce, které vedou ke zvýšení odolnosti a rozmanitosti lesních porostů a zadržení vody v krajině.
Hejtmanství přijalo v součtu 63 žádostí o dotaci, jednu z nich však podle krajské radní Margity Balaštíkové (ANO) nepodpořilo. „Přestože firma byla vyzvána k doplnění projektové dokumentace, tak tak neučinila, tudíž nemůže být dotace přiznána,“ řekla dnes ČTK radní.
Na usměrňování odtoku a vsakování vody u lesních cest získá 16 žadatelů dotaci přes 3,41 milionu korun. Dotaci na sázení vhodných dřevin a zřizování oplocenek přesahující 1,94 milionu korun rozdělí kraj mezi 36 žadatelů. „Jsou to malé prostředky, protože se většinou jedná o výsadbu vícedruhových lesů, to souvisí s bojem s kůrovcem, a taky samozřejmě vícedruhový les jinak vsakuje srážky, které probíhají na území Zlínského kraje. A pak je to budování různých příčných prahů, které mají zabezpečit to, že voda se nerozbíhá po lesních cestách, ale příčný práh souvislý tok nasměruje do porostu, kde se rozprskne a udrží se v povrchu,“ uvedla Balaštíková.
Loni Zlínský kraj podpořil zmírňování následků sucha v lesích více než čtyřmi miliony korun. Na usměrňování odtoku a vsakování vody u lesních cest tehdy získalo 16 žadatelů dotaci 2,63 milionu korun. Dotaci na sázení vhodných dřevin a zřizování oplocenek 1,39 milionu korun v roce 2019 rozdělil kraj mezi 36 žadatelů.

X