ZLÍNSKÝ KRAJ – Obyvatelé Zlínského kraje v loňském roce vylepšili svou pozici a postoupili ze třetí na druhou příčku v množství elektroodpadu, které během roku každý odevzdal k recyklaci. Zatímco v roce 2015 připadlo na každého 4,17 kg, loni už to bylo 5,73 kg.

Vyplývá to z údajů, které shromažďuje a vyhodnocuje Ministerstvo životního prostředí. Jedná se přitom jen o údaje největšího českého kolektivního systému pro sběr a recyklaci elektroodpadu, ELEKTROWINu. Ten v České republice dlouhodobě zajišťuje přibližně polovinu celkové výše sběru.

Pro srovnání: V Karlovarském a Moravskoslezském kraji činí průměr na jednoho obyvatele jen 3,01 kg, v Ústeckém pouze o málo víc – 3,16 kg. Výsledkům ze Zlínského kraje se nejvíc přibližují v Královéhradeckém kraji, kde se loni vysbíralo průměrně 5,18 kg na obyvatele. Liberecký kraj, který opakovaně získal prvenství, ale vede s velkým náskokem 7,75 kg na obyvatele a rok.

„Z dosažených výsledků ve Zlínském kraji máme velkou radost. Se společností ELEKTROWIN Zlínský kraj aktivně spolupracuje již téměř deset let a také v letošním roce realizujeme společné aktivity, mezi které patří zajištění sítě sběrných kontejnerů, podpora zabezpečení sběrných dvorů, či školení a vzdělávací akce pro obce i širokou veřejnost,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Od roku 2005, kdy kolektivní systém ELEKTROWIN vznikl, již bylo v jeho rámci v celé republice odebráno na 17 milionů elektrozařízení o celkové hmotnosti více než 260 000 tun. V posledních letech přitom roční úhrny opakovaně stoupají. V roce 2014 předal ELEKTROWIN ke zpracování téměř 30 000 tun, v roce 2015 pak už téměř 36 000 tun elektroodpadu.

Podle provozní ředitelky ELEKTROWIN a.s. Terezy Ulverové patří poděkování za skvělou spolupráci především obcím, se kterými má největší český kolektivní systém uzavřeny smlouvy. „Jejich prostřednictvím se podařilo vysbírat více než 53 % celkového množství,“ uvedla Tereza Ulverová.

Zpracoval: Jan Vandík  (s využitím tiskové zprávy společnosti ELEKTROWIN a.s.)

  1. 6. 2017
X