ZLÍNSKÝ KRAJ – Zlepšení potravinové soběstačnosti regionů by měl výrazně napomoci mezinárodní projekt, do kterého se zapojí Zlínský kraj. Zaměřen bude na podporu rozvoje a posílení prostředníků (tzv. food hub) mezi místními zemědělci a zákazníky formou rozvoje krátkých dodavatelských potravinových řetězců.

„Současné světové potravinové systémy jsou neudržitelné a hrozí jim globální tlak. Celosvětovým trendem je dlouhodobě zajistit co možná nejkratší potravinový řetězec, tedy co nejvíce zkrátit cestu od producenta ke spotřebiteli. To znamená podporovat produkci, zpracování a odbyt potravin přímo v daném regionu,“ uvedla radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.

Navržený projekt je svou povahou inovativní, povede k zjištění současné situace a navrhne konkrétní možnosti zlepšení v oblasti zásobování potravinami a produkty z místních zdrojů Zlínského kraje a občanům nabídne více možností nákupu a konzumace regionálních potravin. Mohlo by se jednat například o vyhlášení dotačního programu, poskytování voucherů či podporu propojení producentů a koncových zákazníků. V průběhu projektu budou probíhat pravidelné workshopy, kulaté stoly a setkání se zainteresovanými skupinami na území Zlínského kraje.

Cílovými skupinami, kterým bude poskytnuta podpora, mohou být místní farmáři, prostředníci mezi farmáři a odběrateli či odběratelé lokálně vyprodukovaných potravin. Aktivity projektu povedou nejen k podpoře produkce místních potravin a jejich spotřeby přímo ve Zlínském kraji, ale i ke zlepšení osvěty v této oblasti.

Hlavním koordinátorem projektu (žadatelem) je University of Granada ze Španělska. Zlínský kraj bude jedním z 59 teritoriálních partnerů projektu. Projekt zkráceně nazvaný jako FOOD HUB bude předložen do programu Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace EU (H2020).

V případě úspěchu žádosti bude projekt realizován od ledna 2021 do ledna 2025. Předpokládané náklady pro Zlínský kraj dosáhnou 4,680 milionu korun, přičemž by je plně měla pokrýt dotace z výše zmíněného programu.

Zpracoval: Jan Vandík

20. 1. 2020

X