27.1.2017

ZLÍNSKÝ KRAJ – Důležité informace i praktické rady zazněly dnes na semináři, který pro představitele obcí uspořádal ve svém sídle Zlínský kraj. Řeč byla především o vyhlašovaných dotačních programech kraje pro letošní rok, zaměřených na rozvoj venkova, územní plánování, životní prostředí a dopravu.

„Tento seminář jsme pro starosty i další zástupce obcí ze Zlínského kraje zorganizovali proto, aby získali informace o možnostech čerpání krajských dotací hned v několika oblastech a především aby se mohli podělit o své případné připomínky a přímo se zeptat na to, co je zajímá, nebo co jim není jasné,“ uvedl náměstek hejtmana Josef Zicha, odpovědný za strategický rozvoj kraje. Ten se semináře také osobně zúčastnil, stejně jako krajští radní Margita Balaštíková a Jan Pijáček.

Přítomným zástupcům obcí, jichž se sešlo více než 70, byly postupně představeny krajské dotační programy zaměřené na podporu zmírnění následků sucha v lesích, rozvoj ekologických aktivit, podporu obnovy venkova, budování vodohospodářské infrastruktury, podporu včelařů a bezpečnost silničního provozu. Ke všem těmto programům pohovořili příslušní zaměstnanci krajského úřadu, kteří mají administraci programů na starost, a podali informace o jejich harmonogramu, zaměření, způsobilých žadatelích, podmínkách získání dotace či lhůtě a způsobu podávání žádostí a odpovídali také na položené dotazy. Dále se svými příspěvky vystoupili ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Miroslava Knotková, která informovala o aktuálních dotačních možnostech z Operačního programu Životní prostředí, a předseda Spolku pro obnovu venkova Zlínského kraje Vojtěch Ryza, jenž hovořil o připravovaném 23. ročníku soutěže Vesnice roku.

Pro rok 2017 je připraveno celkem 19 krajských dotačních programů s celkovou alokací 121 milionů korun, z toho 7 je primárně určeno na rozvoj venkova. Podrobné informace o těchto programech jsou k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace (http://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html).

Zpracoval: Jan Vandík

  1. 1. 2017  https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-seznamil-starosty-s-tim-na-co-a-jak-lze-ziskat-krajske-dotace-aktuality-13720.html

Categories: Nezařazené

X