ZLÍN – Ze svého rozpočtu v loňském roce kraj vyčlenil 10 milionů korun na podporu zmírnění následků sucha v lesích. Dotace byla poskytnuta 52 žadatelům v celkové výši 4,02 milionu korun.

„Dotace byla zaměřena na podporu lesnických činností, které vedou ke zvýšení odolnosti a rozmanitosti lesních porostů, a také na projekty, jež umožní zadržení vody v krajině a zamezí rychlému odtoku vody,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Margita Balaštíková.

Dotace byla poskytnuta 52 žadatelům v celkové výši 4,02 milionu korun. Finanční podpora na usměrňování odtoku a vsakování vody v rámci lesních cest ve výši 2,63 milionu byla přidělena 16 žadatelům. Dotace na sázení vhodných dřevin a zřizování oplocenek ve výši 1,39 milionu byla rozdělena mezi 36 žadatelů.

V letošním roce má kraj na podporu zmírnění následků sucha v lesích vyčleněnou celkovou částku 7,5 milionu korun.

Zpracovala: Adéla Čuříková

27. 1. 2020

X